Slutspel serie Pildamssparken 220917

Dagens segerherrar Göran Losell och Jim Sjöberg
Slutspel seriespel Poldammsparken 220917