Bollklassiker 2018

Fr v Petra Larsson, Magnus Sjöblom, Annika Aronsson och Tommy Månsson. Annikas 20:e och de övrigas 15:e bollklassiker.