2020

Verksamhetsberättelse

fotolia_96112533

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR POSTENS KAMRATKLUBB MALMÖ 2020

Ordförande/Bollklassiker                                                          Robert Dahlman

Kassör/Hem-/facebooksida                                                      Jonas Jacobsson

Sekreterare/Ledamot/Medlemsregister/Klassiker         Cecilia Pålsson

V Ordförande/Bollklassiker/Suppleant                                  Lars Persson

V Sekreterare/ /Ledamot                                                              Sandra Warnerbring

V Kassör/Valberedning/Aktivitetskalender/Suppleant    Leif Nilsson

Ledamot                                                                                               Ulf Ohlsson

Suppleanter                                              Gert-Ove Lindqvist,  Jeanette Odén

Revisorer                                                       Anders Isaksson,   Sven-Åke Larsson

Revisorssupp.                                                                                    Casimir Karlsson

Valberedning                                                                                      Margareta Berglund

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten inklusive konstituerande och årsmöte

Årsmötet avhölls den 6 mars i av Heleneholms IF hyrda lokaler på Ystadvägen 23 B. I klubbens representantskap ingår, förutom styrelse och revisorer, en representant för varje sektion samt en representant  från  Fritidshuskommittén.

Representation

Klubben och dess sektioner tillhör följande organisationer Postens Idrottsförbund, Sveriges Riksidrottsförbund, Skånes Canastaförbund.

Medlemmar

Medlemsantalet var vid årets slut 515  betalande. 

Arkiv

Fr o m 2017 finns vårt arkiv av foton m.m. på Malmö Muséer. All dokumentation finns på Malmö Stadsarkiv

Ekonomi

Klubbens ekonomi redovisas längre bak i verksamhetsberättelsen. 

Årets Postklassiker

Anders Lindqvist(22), Bengt Carlsson(25), Cecilia Pålsson(14), Gert Olsson(16), Håkan Nilsson(23), Lars Persson(22), Margareta Berglund(28), Tina Nimmerfelt(7).

Årets Bollklassiker

Ingen Bollklassiker 2020 pga pandemin

Verksamhetsberättelse för Boulesektionen 2020

Ordförande: Kjell F Johansson Kassör: Jonas Jacobsson

Sekreterare: Ann-Marie Tofft Ledamot: Per-Åke Persson

Styrelsen har haft ett protokollfört möte samt årsmöte med 22 deltagare. Sektionen består av 82 medlemmar.

År 2020 började som vanligt, vi hade årsmöte där vi bestämde årets tävlingar. Vi hann dock inte påbörja den första innan hela världen lamslogs av Corona, en epidemi som vi inte hade medicin mot. Allt lamslogs, tävlingar och samman-komster förbjöds. Allt som planerats lades på is. Hela sommaren gick. Det såg ut att lätta på höstkanten. Vi bjöd in till Grillspelet den 29 augusti – då vi egent-ligen skulle spelat PM i Söderhamn – men det sköts upp 1 år. Tyvärr fick vi avbryta p.g.a kraftigt regn, banorna helt vattenfyllda. Nytt försök den 19  september med bättre resultat, vi var 40 deltagare, vinnare blev Jan-Åke Bellander – Mikael Uppström. Den 26 sept. hade vi klubbmästerskapet med 44 deltagare, där vann Tommy Prytz – Jose Roca.

Pildammsparken

Seriespel – 18 omgångar – Monrad avgjordes under aug – sep och avslutades med ett förenklat slutspel mellan de fyra bästa måndags- respektive tisdags-lagen. 37 lag deltog i  serien  Sommartian arrangerades under det tänkta sommaruppehållet(vecka 27-31) åtta kvällar med 188 startande. Den 8/7 spelade vi en något försenad Midsommartia. 37 deltagare under rådande omständigheter är fantastiskt bra.

Halv Tio – vår eminenta samarbetspartner – började och avslutade säsongen, Huscupen den 14/3 och den nya tävlingen Halv Tio`s Trophy den 3/10(10 lag).

Det blev vår sista tävling för året. Vi får hoppas att 2021 blir bättre.

Du kan läsa mer och se alla resultat under https://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=5365

Verksamhetsberättelse för Canastasektionen 2020                                

Canastasektionens verksamhet har varit stark begränsad under 2020 på grund av rådande omständigheter med coronavirus i världen. Vi kunde under våren genomföra 9 spelkvällar innan viruset tvingade oss att stänga ner.Vi startade upp igen på höstkanten med kunde bara genomföra 2 spelkvällar innan vi åter fick hålla stängt. Ingen serie blev färdigspelad. Några resor till Sassnitz har inte heller kunnat genomföras. Sektionen har under 2020 haft 1 styrelsemöte och 1 årsmöte. Under året har vi varit 32 medlemmar.

Styrelsen tackar alla medlemmar för verksamhetsåret 2020.

Malmö 2020-12-21

Peter Lydow

Verksamhetsberättelse för Fotosektionen 2020

Verksamhetsåret för fotoklubben började den 13/1 med uppläggning av kommande aktiviteter. 20/1 var ”Öppet” visning av ev. julbilder. 27/1 skulle det skannas in bilder – vilket fungerade delvis – förmodligen pga att Microsoft har skrotat det operativsystem som vi använder. Så det kan orsaka att applikationer för skrivare o dyl. sätts ur spel. 3/2 gick vi igenom bildbehandlingsprogrammet Photoscape, ett gratisprogram med bra funktioner. Måndagen därefter blev det lite titt på Movie Maker, ett program för redigering av filmer och bildvisning. 17/2 tränade vi lite med  makrofotografering. Måndagen därpå blev det bilder med vårtecken. 2/3 var det årsmöte. 9/3 skulle det bli inskanning av bilder, men det program som skulle läsa av inskannade diabilder, ville inte som vi, så det får kollas upp närmare. Pga alla rekommendationer och råd, med hänsyn till ålder och hälsa beslutade vi att gör uppehåll till den 20/4 och då besluta närmare om ev. fotoutflykt. Pga Convid-19 blev fotoutflykten inställd, och sedan beslutades att göra uppehåll tills den 14/9, ifall det ansågs lämpligt. Det blev vissa ändringar på våra möten. I stället för den 14/9 så blev det ändrat till den 22/9, och då blir det möten varannan vecka i samlingssalen, eftersom då är det väldigt litet med folk och vi slipper trängas i ett litet rum. Coronapan0emin har hindrat en del aktiviteter i samhället, likaså hos oss. Den 6/10 var det meningen att rigga upp bildskärmen i samlingssalen, men det blev kopplingssvårigheter så det fick vänta. Den 20/10 byttes ”Påsiktsbilder” i vårt rum, gamla togs bort och nya sattes upp. Sedan var det meningen att åka på höstens fotoutflykt den 3/11 . Vädret hade sin inverkan så  det blev inte av utan vi möttes i klubblokalen i stället. 17/11 var det fritt fram med bilder. 1/12 blev det säsongsavslutning med landgång, julmust och givetvis kaffe. Fastställt datum för nystart 2021 blev 12 januari

Leif Germundsson Ordf.    Pétur Jonsson Sekr.   Ann-Mari Tofft Kassör

Verksamhetsberättelse för Fritidshuskommittén år 2020

Fritidshuskommittén har under året bestått av följande medlemmar:

Ordförande                   Jan Gredvall           Kassör                                 Kent Andersson

Sekreterare                   Kennet Persson    Ledamot                             Camilla Andersson

Ledamot                       Krister Persson      Ledamot                             Jan Petersson

Ett antal personer har lånats in i år p g a rådande omständigheter. Det har avhållits 3 protokollförda möten under året. Under året har det varit ett antal arbetsbesök i stugan. På årsmötet med PKK den 4 mars deltog Kent och Jan G. På årsmötet med Vägsamfälligheten i Osby den 5 mars medverkade Kent och Mats O. På årsmötet med Fiskevårdsföreningen den 11 mars deltog vi inte.             Osbystugan (Paradiset) har varit uthyrd 9 veckor, 23 veckoslut och 39 strödagar.                                                                                                        

 Under året blev bland annat detta gjort: Nya åror och årtullar på den stora båten. Ny grill monterad. Hylla till routern uppsatt. Nya madrassöverdrag på satta. Bryggan, båtarna och bojarna lades i sjön. Ny tavla uppsatt. En planka på köksaltanen är utbytt. Häcken och en buske blev klippta. Tomten röjd med röjsåg. Två nya bänkar till köksaltanen blev byggda. Bryggan, båtarna och bojarna togs upp. Altaner, trappan, soptunnorna och bryggan blev behandlade med Grön Fri. Ny matta i stora rummet. Fönsterputsning och städning av stuga och uthus. Alla gardiner + sängöverkasten utbytta (för tvättning). Skiftat till sommar / vintertäcken med mera. Diverse underhåll av stugan har också gjorts.

För Fritidshuskommittén  Kent Andersson

Verksamhetsberättelse för Gubbtolvan 2020

Sektionen bildades den 10 november 1999 och inleder sin 22:e säsong 2021. Sektionen har för närvarande 15-20 medlemmar som spelar ”tolva” varje onsdag, vinter som sommar. Tack vare stöd från Postens Kamratklubb – avseende lokal och medel – kan vi med ett glatt humör fortsätta vårt spelande. Under årer har av naturliga skäl vår verksamhet varit på sparlåga. Under perioden mars- april låg verksamheten helt nere. Fr o m maj månad återupptog vi verksamheten i begränsd omfattning. I december avrundade vi säsongen med smörgåstårta

Bengt Hansson ordf.     Bengt Svensson kassör      Hans-Åke Svensson sekr.

Verksamhetsberättelse för Skytteklubben 2020

Styrelsen för Postens skytteklubb får härmed avge följande berättelse över verksamheten år 2020.

Styrelse 

Ordf Frank Lundgren    Kassör & sekr Mats Nyström      Ledamot Bernt Alpenhoff   Suppleant Casimir Karlsson    Revisor Kjell Stridh

Ingen valberedning utsedd

Årsmöte & Styrelsesammanträden

Styrelsen har hållit Årsmöte och 4 st. styrelsemöten under 2020. 

Föreningens interna tävlingar

Pandemin har i allra högsta grad även påverkat verksamheten i Postens Skytteklubb. Tack vare ett fint samarbete med Åkarps Sportskyttar har vi trots pandemin kunnat erbjuda regelbunden enskild träning av Luftgevär och Luftpistol på onsdagar under verksamhetsåret. Alla tävlingar har under året dock ställts in. Utöver detta har det även tränats enskilt.

Krut och luftvapenskytte

Tills vidare huserar vi på Lommabanan med krutskytte och på Harakärrsgården i Åkarp med luftskytte. Detta innebär högre kostnader då vi numera inte längre har en egen lokal, utan istället hyr in oss i andra föreningar.

Sammanfattning
Vi har under verksamhetsåret haft ett flertal lyckade prova på skjutningar. Vår bedömning är att våra vapen är i gott skick, och under året har de aktiva skjutit 3500 skott med .22LR, luftpistol 12000 skott och luftgevär 1500 skott.

Avslutning

Vi riktar ett tack till Postens Kamratklubbs styrelse samt till Lomma Skytteförening och Åkarps Sportskyttar för gott samarbete.

Till sist är det stödet från alla aktiva och passiva som klubben är beroende av och där vi alla kan hjälpas åt så att bli fler aktiva, för det är förutsättningen för klubbens fortlevnad. Styrelsen tackar för det gångna året:

Bunkeflostrand 2021-02-13

Frank Lundgren Mats Nyström Bernt Alpenhoff Casimir Karlsson

SLUTORD

Vi är nu inne på vårt 86:e verksamhetsår. Visserligen i mindre omfattning än under glansdagarna, men vi kämpar vidare. 2020 var ett år präglat av Coronapandemin, vilket ledde till uteblivet anslag från PIF. Det enda centrala arrangemanget som genomfördes var Postskidan. På hemmaplan har det mesta kunnat genomföras, dock med något färre deltagare. Tyvärr ser första halvan av 2021 att gå i samma tecken. Boulesektionen blomstrar, och under 2021 kommer programmet att utökas i Pildammsparken. Canastasektionen har under året begärt utträde ur klubben. 2021 års Förbundsmöte i augusti kan enligt tidigare förslag leda till PIF:s avveckling. Vad det kommer att innebära för framtida anslag och verksamhet får tiden utvisa. Vi fortsätter tappa stödmedlemmar, under året ett 50-tal. De nya medlemmar – som klubben i Lund:s aveckling ledde till – har flyttat till Eslövsklubben i ett försök att rädda den.

Ett stort  tack till alla eldsjälar i de kvarvarande sektionerna som jobbar hårt för att hålla verksamheten vid liv.

Den avgående Styrelsen tackar för sig och lämnar över till 2021 års styrelse.

Robert  Dahlman           Jeanette Odén                Sandra Warnerbring      

Gert-Ove Lindkvist       Cecilia Pålsson             Lars Persson

Ulf Ohlsson                   Leif Nilsson                   Jonas Jacobsson

Resultatrapport-helar LADDA NER Balansrapport-helar LADDA NER