Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR POSTENS KAMRATKLUBB MALMÖ 2023

Ordförande/Bollklassiker Robert Dahlman

Kassör/Webb-/Facebooksida Jonas Jacobsson

Sekreterare/Ledamot/Medlemsregister/Klassiker/Aktivitetskalender Cecilia Pålsson

V Ordförande/Bollklassiker/Suppleant Lars Persson

V Sekreterare/ /Ledamot  Sandra Warnerbring

V Kassör/ledamot Ulf Ohlsson

Suppleant/Valberedning Gert-Ove Lindqvist

Revisorer Per-Åke Persson, Peter Jönsson

Revisorssupp. Britt-Marie Larsson

Valberedning Margareta Berglund

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda möten inklusive konstituerande och årsmöte

Klubben hade sitt årsmöte 1 mars i av Heleneholms IF hyrda lokaler på Ystadvägen 23 B.

Åke Cederholm presiderade som mötesordförande med den äran. Vid klubbens årsmöte ingår, förutom styrelse och revisorer, en representant för varje sektion samt en representant från Fritidshuskommittén.

Representation

Klubben och dess sektioner tillhör följande organisationer Postens Idrottsförbund, Sveriges Riksidrottsförbund.

Medlemmar

Medlemsantalet var vid årets slut 314 betalande.

Arkiv

Fr o m 2017 finns vårt arkiv av foton m.m. på Malmö Muséer. All dokumentation finns på Malmö Stadsarkiv

Ekonomi

Klubbens ekonomi redovisas längre bak i verksamhetsberättelsen.

Årets Postklassiker

Anders Lindqvist(25), Bengt Carlsson(28), Cecilia Pålsson(17), Gert Olsson(19), Lars Persson(25), Margareta Berglund(31), Tina Nimmerfelt(10).

Årets Bollklassiker

Anders Lindholm(1), Anita Rasmusson (3), Cecilia Pålsson(7), Kjell F Johansson(27), Ann-Marie Tofft(27)

Verksamhetsberättelse för Boulesektionen 2023

Ordförande: Per-Åke Persson Kassör: Jonas Jacobsson Sekreterare: Ann-Marie Tofft Ledamot: Britt-Marie Larsson

Styrelsen har haft ett protokollfört möte samt årsmöte. Medlemsantalet har ökat kraftigt till 97. Årsmötet avhölls den 24 februari i lokaler hyrda av Heleneholms IF. 18 medlemmar deltog. I styrelsen nyvaldes Per-Åke Persson till ordförande , Ann-Marie Tofft, Jonas Jacobsson och Britt-Marie Larsson omvaldes som sekreterare respektive kassör och ledamot. Det ekonomiska resultatet blev 932 kr i förlust. Kassan uppgår till drygt 14.845 kr. 2024 års säsong genomförs enligt liknade premisser som 2023.

Bara seriespel på måndagar. 25 mars genomfördes årets Startskott – i Pildamssparken – i vädermässigt omsom vin ömsom vatten. 21 deltagare hade hörsammat inbjudan. Vi spelade 3 matcher, där man byter med/motspelare varje omgång. Den 1 april genomfördes årets Huscup i vårfint men kyligt väder. 42 deltagare hade hörsammat inbjudan. Vi spelade 3 matcher, där man byter med/motspelare varje omgång. Den 3 juni korades årets Grillmästare. 32 spelare mötte upp i strålande solsken. Vi inledde med 3 matchers gruppspel, sedan lunchpaus med korv/grillspett och tillbehör, kaffe/kaka. Efter pausen började så slutspelet – i år även ett B-slutspel – med kvarts/semi/final och match om tredjepris. Den 19 juni arrangerades Midsommartian i Pildammsparken. 34 anmälda äntrade banorna för att avverka 3 matcher, där man byter med/motspelare varje omgång. 12 augusti arrangerades Halv Tio`s Trophy – en trippel – i Pildamsparken. 10 lag var anmälda till dagens kamp. Årets PM avgjordes 27-28 augusti i Humlegården, Stockholm. Tyvärr inga större framgångar i 2dagarsspelet. I 1dagarsspelet tog vi hela prispallen, 1,2 och 3 plats. Helgen 2-3 september avgjordes årets septembercup. Under lördagen spelades 4 grundomgångar. De 8 främsta lagen till A-slutspel och övriga till B på söndagen. Efter söndagens spel stod Avec Plaisir, Helen Peller/Jonas Jacobsson som årets cupmästare. Lördagen den 16 september avgjordes slutspelet i årets seriespel. Dagen började – i fint sensommarväder – med grundspel i fyra fyralagsgrupper inbördes möten. Därefter fortsatte spelet i A- respektive B-slutspel. Lördagen den 30 september avgjordes säsongen sista tävling, Klubbmästerskap. 18 lag ställde upp i en sensommarfin Pildammspark. Vi spelade 5 omgångar Monrad och därefter förättades prisutdelning där Göran Losell/Johnny Patron stod som segrare. Halv Tio sköter förtjänstfullt banor/huset och Caféet i Pildamssparken. Halv Tio bekostar förbrukningsartiklar till kök/toalett/städ m m. Dessutom betalar gänget hyran till Malmö Stad för Acetylénhuset Sektionen sponsrade Halv Tio´s Trophy med 1000 kr. En gång om året brukar Uteförskolan Stock och Sten höra av sig om att få låna Acetylénhuset i Pildammssparken. Den 24 april var det åter dags. Ett tack till Halv Tio som ställde upp och förgyllde barnens dag. MFF och Bladins skola besökte Halv Tio och Boulebanorna i Pildammsparken den 18 september. Du kan läsa mer och se alla resultat https://postenskamratklubbmalmo.se/2023-4/

Verksamhetsberättelse för Fotoklubben 2023

Den 10:e januari satte vi i gång och gjorde upp en plan för verksamheten för vårterminen. 24:e januari blev det tömning av ett rum som kamratklubben har hyrt tidigare, men inte kunde ha kvar längre. 7:e februari en liten genomgång av bildredigering (RAW). 21:e feb Fotosektionens årsmöte. Styrelsen omvald. 21.mars tittade vi på bilder från Gibraltar och IKEA museet. 4:e april fotoutflykt till Slottsparken i Malmö. 18:e april tittade vi på bilder från utflykt till Slottsparken och gick igenom lite möjligheter med mobilkamera. 2:e maj tittade vi på lite på bilder, för att sedan avsluta terminen en bit mat. 12:e sep samlades 4 medlemmar och gjorde upp program för höstaktiviteterna. 26:e sep bekantade vi oss med s.k Gimbal för mobiltelefoner. Bra mojäng om man är lite darrig på handen. Speciellt när det gäller filmning med mobil. 24:e okt visade Kenth bilder ifrån Barcelona, huvudsakligen katedralen som bör vara färdigbyggd 2024. 7:e nov blev det ingen utflykt p g a dåligt väder utan vi tittade på diverse bider. 21:e nov Vi tittade på bilder från Roskilde och lite bilder från kvällsfotografering m.m. 5:e dec avslutades säsongen, landgång och annat trevligt. Start på det nya året blir den 23:e jan 2024

Ordförande Kassör Sekreterare

Marianne Jönsson Ann-Marie Tofft Pétur R. Jonsson

Verksamhetsberättelse för Fritidshuskommittén år 2023

Fritidshuskommittén har under året bestått av följande medlemmar:

Ordförande Jan Gredvall

Kassör Kent Andersson

Sekreterare Camilla Andersson

Ledamot Kennet Persson

Ledamot Krister Persson

Ledamot Jan Petersson

Ett antal personer har lånats in i år vid iläggning/upptagning av bryggan. Det har avhållits 2 protokollförda möten under året. Årsmötet med PKK den 1 mars, Jan G. och Kent deltog. Årsmötet med Vägsamfälligheten i Osby avhölls den 6 mars, Kent och Gaby deltog. Årsmötet med Fiskevårdsföreningen hölls den 22 mars, Kent och Gaby deltog . Osbystugan (Paradiset) har varit uthyrd 12 veckor, 32 veckoslut och 32 strödagar.

Under året blev bland annat detta gjort:

Vindskivor på altansidan byttes, pumplådelocket kläddes med plåt och ny låsanordning monterades, stupröret på uthuset förlängdes, diverse målningsarbeten har utförts, ett träd som vält sågades upp och tomten rensades på nedfallda grenar m m.

Arbeten som bl.a planerats under 2024 är:

Ny hängränna/stuprör på baksidan av huset ska monteras. Kondensrör ska monteras på pumplådan m m.

För Fritidshuskommittén

Kent Andersson

Verksamhetsberättelse för Gubbtolvan 2023

Sektionen bildades den 10 november 1999 och inleder sin 25:e säsong 2024. Sektionen har för närvarande 4-9 medlemmar som spelar ”tolva” varje onsdag, med undantag för sommarmånaderna. Tack vare stöd från Postens Kamratklubb – avseende lokal och medel – kan vi med ett glatt humör fortsätta vårt spelande. I december avrundade vi säsongen med förtäring.

Bengt Hansson kassör        Hans-Åke Svensson sekr.

Verksamhetsberättelse för Skytteklubben 2023

Styrelsen för Postens skytteklubb får härmed avge följande berättelse över verksamheten år 2023.

Styrelse

Bernt Alpenhoff Ordförande

Mats Nyström Kassör & sekreterare

Bernt Alpenhoff Ledamot

Frank Lundgren Suppleant

Revisor

Kjell Stridh

Valberedning

Ingen valberedning utsedd

Årsmöte & Styrelsesammanträden

Styrelsen har hållit Årsmöte och 2 st. styrelsemöten under 2023.

Föreningens interna tävlingar
Vi har haft 30 öppna skjutdagar i år på Pistol, Luftgevär och Luftpistol.

Utöver detta har det även tränats och tävlats enskilt.

Krut och luftvapenskytte

Vi huserar sedan flera år på Harakärrsgården i Åkarp med luftskytte och krutskytte bedrivs på Bödkaregårdens skjutbanor i Malmö. Detta innebär tyvärr kostnader då vi numera inte längre har en egen lokal, utan istället hyr in oss på andra föreningar.

Sammanfattning

Vår bedömning är att våra vapen är i gott skick, och under året har de aktiva skjutit 5500 skott med .22LR, luftpistol 6500 skott och luftgevär 0 skott.

Avslutning

Vi riktar ett tack till Postens Kamratklubbs styrelse samt till Åkarps Sportskyttar för gott samarbete.

Till sist är det stödet från alla aktiva och passiva som klubben är beroende av och där vi alla kan hjälpas åt så att bli fler aktiva, för det är förutsättningen för klubbens fortlevnad.

Styrelsen tackar för det gångna året:

Bunkeflostrand 2024-01-13

Bernt Alpenhoff Mats Nyström

Frank Lundgren

SLUTORD

Vi är nu inne på vårt 89:e verksamhetsår. Omfattningen krymper tyvärr för varje år som går, men vi jobbar på. Under 2023 ser vi ett fortsatt fallande deltagarantal totalt för landet i de centrala arrangemangen. Postens Kamratklubb Malmö har däremot en 50 %-ig ökning, och evenemangen på hemmaplan ökar med ungefär 10 %. Under 2022 gjorde vi en vinst på evenemanget Postmilen/PM Bangolf vilket fick till följd att anslaget från PIF uteblev. Boulesektionen och Paradiset rullar på och lockar en del nya medlemmar. Vi fortsätter dock tappa medlemmar, och under året har drygt 25 medlemmar lämnat oss. Vi försöker också hitta nya vägar att marknadsföra oss bättre ute på våra arbetsplatser. Vi har ansökt om att bli bidragsberättigad förening i Malmö Stad och hoppas på ett positivt besked. Det kan på sikt innebära en ekonomisk förstärkning om 10´-15´/år, vilket verkligen kan komma att behövas. Under senhösten fick vi också besked om att PostNord AB har beslutat att ta bort anslaget till Postens Idrottsförbund fr.o.m 1 januari 2024.  Ett tack riktas till alla eldsjälar i de kvarvarande sektionerna som jobbar hårt för att hålla verksamheten vid liv.

Den avgående Styrelsen tackar för sig och lämnar över till 2024 års styrelse.

Robert Dahlman    Jonas Jacobsson     Sandra Warnerbring

Gert-Ove Lindkvist    Ulf Ohlsson        Cecilia Pålsson

Lars Persson