2018

Klubben hade sitt årsmöte 180307.  Våra Postmästare i Boule, Anders Östensson och Magnus Johansson premierades för sina bedrifter. 2017 fick klubben ett extra anslag om 20.000 kr beroende på framför allt mindre centrala kostnader för Posttrampen. Margareta Berglund avgick och avtackades och Leif Nilsson nyvaldes,  i övrigt samma styrelse som tidigare. Bridgesektionen lägger ned verksamheten. Medlemsavgiften hålls oförändrad. Vi kommer under 2018 att få ett antal nya medlemmar från nedlagda klubben i Lund. Vi tar också över driften av seriesspel boule i Pildammsparken vilket förväntas ge ett drygt 50-tal nya medlemmar. Vi har ansökt om bidrag på 80.000 kr. Vårt byte av lokal sparar på årsbasis c:a 35.000 inklusive hyra, el, städ samt internetabonnemang.