Boule

fotolia_81771978

Sektionen arrangerar fyra egna tävlingar om året. Startskottet – på våren – där vi spelar tre omgångar och byter med – och motspelare inför varje omgång, Grillboulen – i juni – där lottar ihop lag och spelar gruppspel för att avsluta med finaler. Klubbmästerskap – i augusti/ september – där man anmäler sig lagvis. Vi spelar Monrad för att avsluta med finaler. Årets sista tävling –  Höstcupen – spelas i november och tillgår enligt samma princip som Startskottet. Vi driver också spel i Pildammsparlen under april – september. Efter midsommar arrangeras Midsommartian och i september en cup för lag deltagande i serien, serien avslutas med ett slutspel i september.

I samarbete med Halv Tio arrangerar vi Huscupen – ”tianspel” och Halv Tio´s Trophy- en mixed trippel – i mars respektive oktober

Dessutom brukar vi delta i – av PIF arrangerade – Postmästerskapen.

Jonas Jacobsson
Kassör, Kontaktpersson
Telefon 0760-341933
Email