Posttrampet på hemmaplan 211009

Cecilia Pålsson, Tina Nimmerfeldt, Marie-Louise Holmqvist,
Anita Rasmusson och Margareta Berglund