2020

Klubben hade sitt årsmöte 200304 i våra lokaler på Heleneholm. Åke Cederholm presiderade som mötesordförande med den äran. Medlemsantalet sjunker för varje år. Medlemsavgift fr o m 2020 blir 150 kr och aktivitetsavgiften permanentas . Vi kalkylerar med ett tapp om 100-120 beroende på avgiftshöjningen. Totalt räknar vid med 450 medlemmar. Boulesektionen ökar glädjande nog och är den största sektionen. Stugan har fått högre status tack vare fiberinstallation. Vi kommer att arrangera Postmilen 2022 där även bangolf ingår. Vi har redan startat arbetet med arrangemanget. Lite förändringar i styrelsen, Lars Persson och Leif Nilssson omvaldes nu som suppleanter. Som ledamot omvaldes Sandra Warnerbring, Cecilia Pålsson och Robert Dahlman som ordförande. Detta som en följd av att årsmötet 2019 beslöt att minska styrelsen från 7 till 5 ledamöter Den nya styrelsesammansättningen hittar du på Nyvald styrelse. Vi har ansökt om bidrag på 37.000 kr. Budget och sektionernas anslag fastställdes . De sektioner som fått bidrag 2019, men inte använt detsamma blir i år utan. Vid behov får tilläggsansökan göras under året. Verksamhetsplan 2020PIF_Anslag_2020_BilagaLADDA NER