2019

Verksamhetsberättelse

fotolia_96112533

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR POSTENS KAMRATKLUBB MALMÖ 2019

Ordförande/Bollklassiker                                                          Robert Dahlman

Kassör/Hem-/facebooksida                                                      Jonas Jacobsson

Sekreterare/Ledamot/Medlemsregister/Klassiker         Cecilia Pålsson

V Ordförande/Bollklassiker/Ledamot                                   Lars Persson

V Sekreterare/ /Ledamot                                                              Sandra Warnerbring

V Kassör/Valberedning/Aktivitetskalender/Ledamot    Leif Nilsson

Ledamot                                                                                               Ulf Ohlsson

Suppleanter                                              Gert-Ove Lindqvist,  Jeanette Odén

Revisorer                                                       Anders Isaksson,   Sven-Åke Larsson

Revisorssupp.                                                                                    Casimir Karlsson

Valberedning                                                                                      Margareta Berglund

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten inklusive konstituerande och årsmöte

Årsmötet avhölls den 6 mars i av Heleneholms IF hyrda lokaler på Ystadvägen 23 B. I klubbens representantskap ingår, förutom styrelse och revisorer, en representant för varje sektion samt en representant  från  Fritidshuskommittén.

Representation

Klubben och dess sektioner tillhör följande organisationer Postens Idrottsförbund, Sveriges Riksidrottsförbund, Skånes Canastaförbund.

Medlemmar

Medlemsantalet var vid årets slut 566  betalande.

Arkiv

Fr o m 2017 finns vårt arkiv av foton m.m. på Malmö Muséer. All dokumentation finns på Malmö Stadsarkiv

Ekonomi

Klubbens ekonomi redovisas längre bak i verksamhetsberättelsen.

Förbundsmöte

Avhölls i Norrköping i samband med Postmilen/PM Bangolf(maj). Klubben representerades av Robert Dahlman och Jonas Jacobsson. Förslag lämnades av valberedningen om PIF:s nedläggning i samband med nästa Förbundsmöte 2021.

Årets Postklassiker

Anders Lindqvist(21), Bengt Carlsson(24), Cecilia Pålsson(13), Gert Olsson(15), Håkan Nilsson(22), Lars Persson(21), Margareta Berglund(27), Tina Nimmerfelt(6).

Årets Bollklassiker

Ann Marie Tofft(24),Kent Andersson(14), Kjell F Johansson(24), Marie Berg(22), Monica Westerlund(17), Per-Åke Persson(15), Sven Andersson(12), Tage Olsin(11), Tommy Månsson(16).

Verksamhetsberättelse för Boulesektionen 2019

Ordförande:                   Kjell F Johansson

Kassör:                             Jonas Jacobsson

Sekreterare:                   Ann-Marie Tofft

Ledamot:                         Per-Åke Persson

Styrelsen har haft 1 protokollfört möte samt årsmöte med 19 deltagare.

Sektionen består av ca 72 deltagare. Vi har under året haft ett antal tävlingar med varierande antal deltagare.

Vi startade med Startskottet den 6 april i Boulehallen. 25 deltagare. Vinnare i Damklassen blev Eva Krook, och i Herrklassen Bengt Hanson.

Den 8 juni var det dags för Grillspelet i Pildammarna med 32 deltagare. Vinnare där blev Rikard Krook o Tommy Bengtsson.

I år gick PM i Boule i Skövde. Vi spelade både inomhus och utomhus. Vi fick återigen ett lag i finalen, Alex Pernat o Lars Ekdahl, som tyvärr förlorade den mot ett Göteborgslag. Vi var 33 deltagare i Skövde.

Vi spelade KM den 21 september med 11 deltagande lag. Där vann Per Svensson o Alex Pernat.

Vi avslutade med Höstcupen den 20 oktober i Boulehallen. Vi var 36 deltagare där. I Damklassen vann Anna Bergkvist och i Herrklassen vann Mats Blomstrand.

När det gäller spelet i Pildammsparken, som Jonas Jacobsson driver på ett förtjänstfullt sätt så har följande hänt. Vi har skrivit kontrakt med Malmö Fritidsförvaltning avseende Acettylenhuset, där vi betalar 3000 kr/år. Halvtio-gänget erbjöd sig att underhålla banorna, städa huset inkl. toa, samt driva kafeet, samt stå för halva hyran. Vi får även del av vinsten.

I årets seriespel deltog 37 lag, därav 12 Postlag. Spel må/tisdagkvällar fr o m april t o m september. Den 24 juni anordnades Midsommartian, som drog 42 personer. Prispengarna kom från Caféets nettoförtjänst. Det genomfördes också en Septembercup med 18 lag.

Ett stort tack till Jonas som lägger ner mycket tid på Pildammarna, och som ger ett bra tillskott till klubbkassan, samt fler medlemmar till klubben.

Vi i styrelsen vill tacka alla för det gångna året och ser med tillförsikt fram emot 2020.

Kjell F Johansson Ordförande               Jonas Jacobsson Kassör

Ann-Marie Tofft Sekreterare                Per-Åke Persson Ledamot

Verksamhetsberättelse för Canastasektionen 2019                                

Sektionen har under 2019 haft 2 möten varav 1 årsmöte. Under året har vi varit 32 medlemmar. Under året har vi spelat 2 dubbelserier samt 1 julserie. Vi har även gjort våra sedvanliga resor med Canastaspel till Sassnitz på våren och hösten. 

Styrelsen tackar alla medlemmar för verksamhetsåret 2019.

Malmö 2020-02-01

Christer Persson

Verksamhetsberättelse för Fotosektionen 2019

Vårprogrammet startade den 14 januari, med bestämmelse för verksamheten under säsongen.

21 jan var inställd pga. oväder, så nästa måndag  den 28 jan blev det inskanning och hantering av blixt.

4 feb gick vi igenom ISO inställningar och vitbalansering.

11 feb gick vi igenom bilder, för ev. tillverkning av almanacka.

18 feb årsmöte. Redovisning finns i protokollet.

Sedan blev det öppet hus, fortsättning av beslut av vilka almanacksbilder som skulle användas.

De som hade djurbilder kunde ta dem med sig och visa.

Genomgång av svartvita bilder och sedan Sepiabildhantering. 1. april var det öppet hus.

8 apr Planering för vårutflykt. Nästa Öppet hus.

22 apr var det påsklov.

29 april blev det vårutflykt till Citadellet i Landskrona. Väl lyckad utflykt i fint väder.

6 maj visades bildresultat ifrån vårutflykten.

13 maj blev det avslutning på vårsäsongen med en välsmakande middag på Pub Vagabond.

Den 9 Sep satte vi igång igen med prel. Programuppläggning. Den fastställdes väckan därpå.

23 sep visades sommarbilder.

30 sep diskuterades vilka bilder som skulle användas för att göra en almanacka för det kommande året.

7 okt visade Ann-Marie sina semesterbilder.

Måndagen därefter besökte vi Jakriborg i Hjärup, med intressanta byggnader.Eftersom inget ”Fik” var öppet i Jakriborg så tog vi liten kafferast på Burlövs Center före avlutad dag.

21 okt diskuterade vi lite kamerateknik, men där finns en hel del att lära.

28 okt visades bilder från Jakriborg.

4 nov förbereddes ”Fotomara” 4 motiv och 3 bilder för varje motiv. 11. Nov. Öppet hus.

18 nov uppfräschning av program. 25.nov.Redovisning av bilder från ”Fotomaran”.

2 dec öppet. Fritt att ta med vilka bilder som helst.

9 dec höstavslutning på Bildutställning på Malmö Life och därefter middag på ”Viktors” vid Lilla torg i Malmö. Beslutades att starta verksamheten 2020 den 13 jan. kl. 19:00

Verksamhetsberättelse för Fritidshuskommittén år 2019

Fritidshuskommittén har under året bestått av följande medlemmar:

Sekreterare Kennet Persson                             Ledamot Camilla AnderssonOrdförande Jan Gredvall              Kassör Kent Andersson

Ledamot      Krister Persson                              Ledamot Jan Petersson

Hedersledamot Sven Andersson

Det har avhållits 6 protokollförda möten under året.

Arbetsveckorna under året har varit våren vecka 15 och hösten vecka 42.

På årsmötet med Vägsamfälligheten i Osby den 11 mars medverkade Kent och Jan G.

På årsmötet med Fiskevårdsföreningen den 12 mars deltog Kent och Jan G.

På årsmötet med PKK den 6 mars deltog Kent och Jan G.

Osbystugan (Paradiset) har varit uthyrd 13 veckor, 23 veckoslut och 29 strödagar.

Under året blev bland annat detta gjort:

Fiberkabel grävdes fram till tomtgränsen. Sedan anlitades en tomtgrävare.Därefter installera de boxen i stugan, och vi köpte en router. Så nu är det igång. TV kan ses via chromecast.

Ett nytt städskåp har monterades i köket.Nya bryggfäste monterade på bryggan.

Nya bultar till badstegen monterade och fotsteg utbytt. Bryggan, båtarna och bojarna lades i sjön.

Ny ventil i satt i uthuset. Nytt eluttag monterat i sensorsstolpen.

Byggt en låda till timern på toaletten.Bryggan, båtarna och bojarna togs upp.

Kollade upp vattenläckan på uthus taket. Fönsterputsning och städning av stuga och uthus. Alla gardiner + sängöverkasten utbytta (för tvättning). Skiftat till sommar /vintertäcken med mera. Och så diverse underhåll.

För Fritidshuskommittén

Kent Andersson

Verksamhetsberättelse för Gubbtolvan 2019

Sektionen bildades den 10 november 1999 och inleder sin 21:e säsong 2020. Sektionen har för närvarande 15-20 medlemmar som spelar ”tolva” varje onsdag, vinter som sommar. Uppslutningen av våra medlemmar är stor,  i snitt 15-20 medlemmar kommer varje onsdag. Tack vare stöd från Postens Kamratklubb – avseende lokal och medel – kan vi med ett glatt humör fortsätta vårt spelande. I december avrundade vi säsongen med smörgåstårta

Bengt Hansson ordf.     Bengt Svensson kassör      Hans-Åke Svensson sekr.

Verksamhetsberättelse för Skytteklubben 2019

Styrelsen för Postens skytteklubb får härmed avge följande berättelse över verksamheten år 2019.

Styrelse

Frank Lundgren Ordförande               Mats Nyström Kassör & sekreterare

Bernt Alpenhoff Ledamot                     Casimir Karlsson Suppleant

Revisorer

Kjell Stridh

Valberedning

Ingen valberedning utsedd

Årsmöte & Styrelsesammanträden

Styrelsen har hållit Årsmöte och 4 st. styrelsemöten under 2019.

Föreningens interna tävlingar

Vi har haft 30 öppna skjutdagar i år på Pistol, Luftgevär och Luftpistol. Utöver detta har det även tränats enskilt.

Krut och luftvapenskytte

Tills vidare huserar vi på Lommabanan med krutskytte och luftskytte, och i vissa fall även på Harakärrsgården i Åkarp med luftskytte. Detta innebär högre kostnader då vi numera inte längre har en egen lokal, utan istället hyr in oss i andra föreningar.

Sammanfattning

Vi har under verksamhetsåret haft ett flertal lyckade prova på skjutningar. Vår förhoppning och tro är att dessa aktiviteter kommer att aktivera fler i föreningen.

Vår bedömning är att våra vapen är i gott skick, och under året har de aktiva skjutit 4000 skott med .22LR, luftpistol 10000 skott och luftgevär 1500 skott.

Avslutning

Vi riktar ett tack till Postens Kamratklubbs styrelse samt till Lomma Skytteförening och Åkarps Sportskyttar för gott samarbete.

Till sist är det stödet från alla aktiva och passiva som klubben är beroende av och där vi alla kan hjälpas åt så att bli fler aktiva, för det är förutsättningen för klubbens fortlevnad.

Styrelsen tackar för det gångna året:

Bunkeflostrand 2020-01-13

Frank Lundgren                                                          Mats Nyström

Bernt Alpenhoff                                                           Casimir Karlsson

Posttrampen

Årets höjdpunkt var vårt arrangemang av Posttrampet.

Den 14 september stod Kamratklubben som värd för årets Posttramp. Vi tackar våra sponsorer, Heleneholms IF, Bouletoftahallen, PRO samorganisation Malmö. Våra samarbetspartners, Travelshop, Trubadurduon Simon & Anders, orkestern Before, Best Western Arena Hotel och Postens Idrottsförbund. Ett stort tack riktas också till våra funktionärer Bengt Carlsson. Vellinge, Anna Bergkvist, Ylva Jacobsson, Ulla Walles, Lennart Andersson, Bengt Carlsson, Malmö, Anders Lindqvist,  Anita Rasmusson, Kia Ponné, Ann Gustavsson, Britt-Marie Larsson, Gunilla Bjärbo, Annika Aronsson, Marie Berg, Katarina Hansson, Margareta Berglund, Peter Jönsson, Ann Jönsson, Kjell F Johansson, Ann-Marie Tofft och Jonas Lindgren. Med er hjälp gjorde vi Posttrampet till en succé. Visst fanns det ris – som vi tar till oss – men också mycket ros.

SLUTORD

Vi är nu inne på vårt 85:e verksamhetsår. Visserligen i mindre omfattning än under glansdagarna, men vi kämpar vidare. Bl a Boulesektionen blomstrar.  Förslaget som lämnades vid årets Förbundsmöte gör att framtiden ser oviss ut. En avveckling av PIF leder troligtvis att alltmer aktivitet sker på hemma-plan. Ständigt sjunkande anslag leder också i den riktningen. Det är sagt att arrangemangskommittéen ska bestå, men anslag ska sökas direkt hos Postnord.                                                           

Golfsektionen lades ner vid årsmötet 2019. Vi tappar ett 50-tal stödmedlemmar under året och det finns en viss oro över vad 2020 års medlemsavgiftshöjning innebär för medlemsantalet. Klubben i Lund lades ner för att par år sedan och 2019 även Eslöv. Det har gett oss en del nya medlemmar, men balanserar inte tappet. Årets lyckade arrangemang av Posttrampet inspirerar oss dock och vi har fått förfrågan om att arrangera Postmilen/PM Bangolf 2022. En utmaning som vi har antagit.

Ett stort  tack till alla eldsjälar i de kvarvarande sektionerna som jobbar hårt för att hålla verksamheten vid liv.

Den avgående Styrelsen tackar för sig och lämnar över till 2020 års styrelse.

Robert  Dahlman           Jeanette Odén                Sandra Warnerbring      

Gert-Ove Lindkvist       Cecilia Pålsson             Lars Persson

Ulf Ohlsson                   Leif Nilsson                   Jonas Jacobsson

Balans-helår LADDA NER Resultat-helår LADDA NER