2022

Klubben hade sitt årsmöte 220302 i våra lokaler på Heleneholm. Åke Cederholm presiderade som mötesordförande med den äran. Verksamhetsberättelse/resultat-/balansräkning https://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=216

Medlemsantalet fortsätter tyvärr att sjunka, vi är nu 390 st. Ekonomin drabbas hårt och under 2022 måste se över lokalkostnaderna. Boulesektionen och Paradiset, Osby drar medlemmar glädjande nog. Stugan har fått ett uppsving under pandemin. Vi kommer att arrangera Postmilen/PM Bangolf 2022. Arbetet pågår för fullt. Under 2022 ska vi också öka ansträngningarna gällande nyrekrytering .

Lite förändringar i styrelsen, Robert Dahlman omvaldes som ordförande. Cecilia Pålsson och Sandra Warnerbring omvaldes som ledamöter. Lars Persson Leif Nilsson och Gert-Ove Lindqvist omvaldes som suppleanter. Den nya styrelsesammansättningen hittar du på https://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=25 Ny som revisors är Per-Åke Persson.

Medlemsavgiften fastställdes fortsatt till 150 kr och aktivitetsavgiften till 200 kr. För 2022 kalkylerar vi med ett tapp om 40, totalt räknar vid med 350 medlemmar. Vi har ansökt om bidrag på 29.305 kr. Budget och sektionernas anslag fastställdes. Beroende på det stora medlemstappet, är vi restriktiva med anslag till sektionerna. När vi vet mer om utfallet från Postmilen/PM Bangolf får tilläggsansökan göras under året.

Anders Östensson/Magnus Johansson premierades för sin elfte titel i PM Boule.