Medlemsskap

År 2024 är medlemsavgiften 150:-, avgiften sätter du in på PG 39683-8.  Aktivitetsavgiften är 200 kr per nationellt arrangemang. Klubben står för resekostnaderna.