Medlemsskap

År 2023 är medlemsavgiften 150:-, avgiften sätter du in på PG 39683-8.  Aktivitetsavgiften är 200 kr per nationellt arrangemang. Detta gäller för  Postanställda och pensionerade  f d Postanställda. För övriga medlemmar gäller följande: ingen reseersättning utgår, i gengäld betalar du ingen aktivitetsavgift.