Hyresnormer

Hyresnormer.

1: Medlemskap i Postens Kamratklubb Malmö är obligatorisk för den som skall hyra stugan. Ansökan om medlemskap kan göras på hemsidan under rubriken ”Om oss”.

2: För uthyrning under tiden juni – augusti gäller det att ansökan skall vara inne senast den 31 mars. Fördelning av hyresperioderna påbörjas snarast efter det. Vid flera ansökningar till samma period sker lottning. Med anledning av detta är bokningskalendern stängd. Du skickar din ansökan via https://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=1440

3: Stugan uthyres högst 7 dagar i följd under juni – augusti. Endast en familjemedlem kan under sommarperioden hyra stugan. Även om flera familjemedlemmar är medlemmar i Postens Kamratklubb Malmö.

4: Veckouthyrning går alltid före veckoslutsuthyrning. Veckoslutsuthyrning kan komma att avbokas fram till 3 veckor innan tillträdesdagen p.g.a. veckouthyrning.

5: För sommaruthyrning skall halva hyresavgiften vara betald senast den 30 april. Resterande hyresavgift skall vara betald senast 3 veckor innan tillträdesdagen. För resten av året gäller att hyresavgiften skall vara betald senast 3 veckor innan tillträdesdagen. Betalningen görs till Plusgiro 437062-3

6: Tillträde till veckouthyrning, veckoslut och extra dagar är kl. 16.00 på tillträdesdagen om inte något annat överenskommits. Avresa skall ske senast kl. 16.00 på avresedagen eller enligt överenskommelse med Kent Andersson eller hans ställföreträdare.

7: Hyresgästen skall vårda stugan väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Hyresgästen ansvarar själv för de skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att hyresgästen eller någon i hyresgästens sällskap varit vårdslös.

8: Skador och brister som upptäcks vid ankomst skall omedelbart rapporteras via sms/telefon till Kent Andersson 070-941 93 01 eller Jan Gredvall 073-324 20 26.

9: Upplysningar om fritidsstugan lämnas av Kent Andersson, telefon 070-941 93 01.