2023

Klubben hade sitt årsmöte 230301 i våra lokaler på Heleneholm. Åke Cederholm presiderade som mötesordförande med den äran. Verksamhetsberättelse/resultat-/balansräkning https://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=216

Medlemsantalet fortsätter tyvärr att sjunka – vi är nu 346 st – likaså anslaget från PIF(15.000 för 2022). Det som räddar oss, och totalt ger en vinst är arrangemanget av PM Bangolf/Postmilen. Med början 20230101 lämnar vi ett rum på Heleneholm och sänker därmed årshyran med 17.000 kr . Boulesektionen och Paradiset, Osby drar medlemmar glädjande nog. Under 2023 ska vi också öka ansträngningarna gällande nyrekrytering .

Lite förändringar i styrelsen, Jonas Jacobsson omvaldes som kassör. Ulf Ohlsson omvaldes som ledamot. Lars Persson och Gert-Ove Lindqvist omvaldes som suppleanter. Den nya styrelsesammansättningen hittar du på https://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=25 Ny som revisors är Peter Jönsson.

Medlemsavgiften fastställdes fortsatt till 150 kr och aktivitetsavgiften till 200 kr. För 2023 kalkylerar vi med ett mindre tapp, totalt räknar vid med 340 medlemmar. Vi har ansökt om bidrag på 32.700 kr. Budget och sektionernas anslag fastställdes. Beroende på det stora medlemstappet, är vi restriktiva med anslag till sektionerna. Reviderade stadgar antogs, allt om representantskap har tagits bort.

Budgetforslag-2023 LADDA NER