Årsmöte

Klubben hade sitt årsmöte 240320 i våra lokaler på Heleneholm. Kjell F Johansson presiderade som mötesordförande. Verksamhetsberättelse/resultat-/balansräkning https://postenskamratklubbmalmo.se/om-oss/verksamhetsberattelse/

Medlemsantalet fortsätter tyvärr att sjunka – vi är nu 314 st – likaså anslaget från PIF(0 kr för 2023). Boulesektionen och Paradiset, Osby drar medlemmar glädjande nog. Lite förändringar i styrelsen, Robert Dahlman omvaldes som ordförande. Sandra Warnerbring och Cecilia Pålsson omvaldes som ledamöter. Lars Persson och Gert-Ove Lindqvist omvaldes som suppleanter. Den nya styrelsesammansättningen hittar du på https://postenskamratklubbmalmo.se/styrelsen/

Medlemsavgiften fastställdes fortsatt till 150 kr och aktivitetsavgiften till 200 kr. För 2024 kalkylerar vi med ett mindre tapp, totalt räknar vid med 300 medlemmar. Postnord har beslutat att inte längre lämna bidrag till PIF. Vi har ansökt om bidrag på 35.861 kr. Budget och sektionernas anslag fastställdes. Beroende på det stora medlemstappet, är vi restriktiva med anslag till sektionerna. Beslut togs att alla medlemmar får sina resekostnader betalda av klubben, alla betalar också en aktivitetsavgift vid centrala arrangemang. Vi kommer troligen att behöva lämna lokalerna på Heleneholm. Reviderade stadgar antogs: Även suppleanter väljs på två år växelvis. Alla medlemmar har rösträtt på årsmötet. Detta till följd av vår ansökan om att bli registrerad förening i Malmö Stad. Vi har för avsikt att under året ansöka om att bli bidragsberättigad förening.