2022

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR POSTENS KAMRATKLUBB MALMÖ 2022

Ordförande/Bollklassiker Robert Dahlman

Kassör/Hem-/facebooksida Jonas Jacobsson

Sekreterare/Ledamot/Medlemsregister/Klassiker Cecilia Pålsson

V Ordförande/Bollklassiker/Suppleant Lars Persson

V Sekreterare/ /Ledamot  Sandra Warnerbring

V Kassör/Valberedning/Aktivitetskalender/Suppleant Leif Nilsson

Ledamot Ulf Ohlsson

Suppleant Gert-Ove Lindqvist

RevisoreAnders Isaksson, Per-Åke Persson

Revisorssupp. Britt-Marie Larsson

Valberedning Margareta Berglund

Styrelsen har under året haft 9 protokollförda möten inklusive konstituerande och årsmöte

Klubben hade sitt årsmöte 220302 i av Heleneholms IF hyrda lokaler på Ystadvägen 23 B.

Åke Cederholm presiderade som mötesordförande med den äran. I klubbens representantskap ingår, förutom styrelse och revisorer, en representant för varje sektion samt en representant från Fritidshuskommittén.

Representation

Klubben och dess sektioner tillhör följande organisationer Postens Idrottsförbund, Sveriges Riksidrottsförbund.

Medlemmar

Medlemsantalet var vid årets slut 346 betalande.

Arkiv

Fr o m 2017 finns vårt arkiv av foton m.m. på Malmö Muséer. All dokumentation finns på Malmö Stadsarkiv

Ekonomi

Klubbens ekonomi redovisas längre bak i verksamhetsberättelsen.

Årets Postklassiker

Anders Lindqvist(24), Anita Rasmusson(4), Bengt Carlsson(27), Cecilia Pålsson(16), Gert Olsson(18), Lars Persson(24), Margareta Berglund(30), Tina Nimmerfelt(9), Marie Breinholtz (2)

Årets Bollklassiker

Kjell F Johansson(26), Ann-Marie Tofft(26)

Verksamhetsberättelse för Boulesektionen 2022

Ordförande/Kassör: Jonas Jacobsson Sekreterare: Ann-Marie Tofft Ledamöter: Per-Åke Persson, Britt-Marie Larsson

Styrelsen har haft ett protokollfört möte samt årsmöte. Medlemsantalet var oförändrat 76. Årsmötet avhölls den 25 februari på Sea Restaurant & Pub Limhamn. 23 medlemmar deltog. I styrelsen omvaldes Ann-Marie Tofft, Jonas Jacobsson och Per-Åke Persson som sekreterare respektive ordförande/kassör och ledamot. Till ny ledamot valdes Britt-Marie Larsson. Det ekonomiska resultatet blev drygt 476 kr i vinst. Den 19 mars avgjordes Boulesektionens första tävling för året. Startskottet hade samlat 16 deltagare i Bouletoftahallen. Den 4 juni hade 25 entusiaster samlats för att drabba samman i årets Grillspel. I fantastiskt solsken och sommarvärme genomfördes först gruppspel, därefter intogs antingen korv eller nygrillat spett. Sedan fortsatte vi med ett utdraget slutspel, tror det är rekord. Arrangemanget avslutades med prisutdelning strax efter 17-tiden. Den 21 juni arrangerades – i strålande väder – Midsommatian i Pildammsparken. 28 förväntansfulla ställde upp. Vi spelade 3 matcher, där du byter med/motspelare varje omgång. 13 augusti arrangerades Halv Tio`s Trophy – en mixed trippel – i Pildamsparken. I sagolikt väder, men pressande värme genomfördes ett gruppspel i tre matcher och därefter semifinal, final och match om tredjepris. PM Boule avgjordes 27-28 augusti. Vi blev en ganska liten trupp som drog iväg till Ulricehamn, endast 15 personer. Lite tråkigt tycker vi för det var ju inte så långt och vi hade en buss. Förutom att det regnade hela dagen så blev det ändå bra. Banorna var av högsta klass och allt runt omkring sköttes på ett utmärkt sätt. Vi spelade på tid, och det blev bara en kort rast mellan varje match. Sekretariatet fungerade mycket bra. Banorna höll måttet fast det regnade hela tiden. Söndagen skulle bli ännu värre enligt SMHI, men det regnet kom istället i Linköping. Men för säkerhets skull blev det inomhus på söndagen, en fantastisk hall med många banor. Efter första omgången på söndagen var alla Malmölagen utom 2 utslagna. Magnus o Ölle var i A-gruppen och Ann-Marie o KF i B-gruppen. Magnus och Ölle åkte ut kvarten medan Ann-Marie och KF hängde med till semi, så de var de enda från Malmö som kom på prispallen. Ett mycket bra arrangemang där jag tror att alla var nöjda. Tack Ulricehamn. Helgen 3-4 september arrangerades Septembercupen. En tävling för lag som seriespelar i Pildammsparken. Sexton hågade lag ställde upp. Vi började med fyra omgångar Monrad på lördagen i varierande väderlek. På söndagen följde så A- respektive B-slutspel – med åtta lag i varje grupp – i strålande höstsol. Lördagen den 17 september avgjordes slutspelet i seriespelet i fint sensommarväder. Slutliga segrare blev Göran Losell/Jim Sjöberg, Boulevard som i finalen kämpade ner Per Svensson/Aleks Pernat E.O. I matchen om tredjepris drog Jan Ahlström/Robert Sjöström, Mer Boule det längsta strået och besegrade Flemming Ipsen/Johnny Persson Boule Four You. Utesäsongsavslutning med Klubbmästerskap arrangerades den 24 september i Pildammsparken. 14 lag ställde upp det fina höstvädret. Vi spelade grundspel om 4 omgångar, följt av kvart/semi/final och match om tredjepris. Nytt för i år var att kvartsfinalförlorarna fick göra upp om 5:e och 6:e plats. I den avgörande fighten vann Ann-Marie Tofft/Kjell F Johansson över Anna Bergkvist/Jenny Warnerbring.  Årets höstcup var planlagd till nov, men ställdes in pga för få anmälda. Under 2022 har ett cykelställ samt bättre banbelysning i Pildammsparken åtgärdats via Kommunteknik. Malmö Fritidsförvaltning har slipat/oljat golvet i Acetylénhuste. Halv Tio sköter förtjänstfullt banor/huset och Caféet. Sektionen sponsrade Halv Tio´s Trophy med 1000 kr. Halv Tio har förutom förbrukningsartiklar till kök/toalett/städ bekostad ett antal bord Dessutom betalar gänget hyran till Malmö Stad för Acetylénhuset. Du kan läsa mer och se alla resultat under https://postenskamratklubbmalmo.se/arrangemang-4/

Verksamhetsberättelse för Fotoklubben 2022

Fotosektionen startade den 11 jan med programuppsättning för säsongen. 25 jan. Blev det visning av Bilder, s.k. Stilleben. 8 feb visade Ann-Marie bilder från Midway, ett känt krigsskepp från andra världskriget. 22 feb. så var det temadags. Bilder av dörrar och fönster av varierande slag. 8 mars. Scanning av bilder. 22 mars. Bildredigering. 5. 5 apr. Öppet. Inget specifikt, utan kollat lite på bilder. 19 apr. Tittat på olika tekniska möjligheter med kamerorna. 3 maj. Utflykt till Katrinetorp för att plåta lite. Avslutning på vårsäsongen. Paus till den 20 sept.

Den 20 sept. började vi igen, men pga för få närvarande beslöt vi att vänta med programuppsättning till den 4 okt. Den 4 okt. blev den av och den 18 okt. enligt programmet blev det utflykt till Katrinetorp för att hitta bra höstbilder samt makrofotografering. 1 nov. Lite kamerateknisk genomgång. 15 nov Redovisning av höstbilder från Katrinetorp 29nov. Öppet. Väldigt kort möte. Endast 3 närvarande. 1 dec. Säsongavslutning med lite godsaker (landgång) . Sedan tittade vi på bilder ifrån julmarknaden på Kalmar slott. Startar igen den 10. jan. 2023.

Pétur Jonsson Marianne Jönsson

Sekreterare Ordförande

Verksamhetsberättelse för Fritidshuskommittén år 2022

Fritidshuskommittén har under året bestått av följande medlemmar:

Ordförande Jan Gredvall

Kassör Kent Andersson

Sekreterare Camilla Andersson

Ledamot Kennet Persson

Ledamot Krister Persson

Ledamot Jan Petersson

Ett antal personer har lånats in i år också p g a rådande omständigheter. Det har avhållits 4 protokollförda möten under året. Under året har det varit många arbetsbesök i stugan. Årsmötet med PKK den 2 mars, Jan G. och Kent deltog. Årsmötet med Vägsamfälligheten i Osby avhölls den 8 mars, Kent och Mats deltog. Årsmötet med Fiskevårdsföreningen hölls den 16 mars. Vi kunde tyvärr inte deltaga. Osbystugan (Paradiset) har varit uthyrd 14 veckor, 21 veckoslut och 29 strödagar.

Under året blev bland annat detta gjort:

Installation av 3 st nya fönster i stora rummet, och montering av tillhörande myggnät. Inköp av 6 st nya trädgårdsstolar. Nya fågelholkar har satts upp plus ett insektshotell. Båten har blivet slipad och målad på undersidan.

Arbeten som bl.a planerats under 2023 är:

Montering av nya vindskivor och fönsterfoder vid stora rummet. Sätta en ny lucka på pumphuset.

För Fritidshuskommittén

Kent Andersson

Verksamhetsberättelse för Gubbtolvan 2022

Sektionen bildades den 10 november 1999 och inleder sin 24:e säsong 2023. Sektionen har för närvarande 10-12 medlemmar som spelar ”tolva” varje onsdag, vinter som sommar. Tack vare stöd från Postens Kamratklubb – avseende lokal och medel – kan vi med ett glatt humör fortsätta vårt spelande. I december avrundade vi säsongen med förtäring.

Bengt Hansson ordf. Bengt Svensson kassör Hans-Åke Svensson sekr.

Verksamhetsberättelse för Skytteklubben 2022

Styrelsen för Postens skytteklubb får härmed avge följande berättelse över verksamheten år 2022.

Styrelse

Bernt Alpenhoff Ordförande

Mats Nyström Kassör & sekreterare

Bernt Alpenhoff Ledamot

Frank Lundgren Suppleant

Revisorer

Kjell Strid

Valberedning

Ingen valberedning utsedd

Årsmöte & Styrelsesammanträden

Styrelsen har hållit Årsmöte och 2 st. styrelsemöten under 2022.

Föreningens interna tävlingar
Vi har haft 30 öppna skjutdagar i år på Pistol, Luftgevär och Luftpistol.

Utöver detta har det även tränats och tävlats enskilt.

Krut och luftvapenskytte

Tills vidare huserar vi på Harakärrsgården i Åkarp med luftskytte. Detta innebär högre kostnader då vi numera inte längre har en egen lokal, utan istället hyr in oss i andra föreningar.

Sammanfattning

Vår bedömning är att våra vapen är i gott skick, och under året har de aktiva skjutit 4500 skott med .22LR, luftpistol 10500 skott och luftgevär 0 skott.

Avslutning

Vi riktar ett tack till Postens Kamratklubbs styrelse samt till Åkarps Sportskyttar för gott samarbete.

Till sist är det stödet från alla aktiva och passiva som klubben är beroende av och där vi alla kan hjälpas åt så att bli fler aktiva, för det är förutsättningen för klubbens fortlevnad.

Styrelsen tackar för det gångna året:

Bunkeflostrand 2023-01-27

Bernt Alpenhoff Mats Nyström Frank Lundgren

SLUTORD

Vi är nu inne på vårt 88:e verksamhetsår. Omfattningen krymper tyvärr för varje år som går, men vi kämpar vidare. Under 2022 ser fortsatt fallande deltagarantal i de centrala arrangemangen, vilket fått till följd att anslaget från PIF minskat till 15.000 kr. Även på hemmaplan faller deltagarantalet om än i mindre omfattning. Boulesektionen och Paradiset rullar på och lockar en del nya medlemmar. Vi fortsätter dock tappa medlemmar, under året har knappt 50 medlemmar lämnat oss. Vi har under årets slutskede kommit till en ny överenskommelse med Heleneholm i lokalfrågan och sänker årskostnaden med drygt 17.000 fr o m 230101 kr. Vi kommer fortfarande att disponera de allmänna utrymmerna som tidigare. Vi försöker också hitta nya vägar att marknadsföra oss bättre ute på våra arbetsplatser. Årets höjdpunkt var arrangemanget av Postmilen/PM Bangolf. Den 13-14 maj stod Kamratklubben som värd för årets Postmil med PM Bangolf. Fredagen den 13 maj avgjordes PM Bangolf på Kulladals BGK:s banor. 56 spelare hade mött upp för att kämpa om mästerskapet . På lördagen den 14 maj skulle så Postmilen avgöras, 215 förväntansfulla löpare stod på startlinjen för att avverka Hylliemilen. De flesta bodde på Arenahotellet som kl. 15.00 inbjöd till AfterRun, en välbesökt sådan. Kl. 19.00 avslutades arrangemanget med Kamratmiddag på hotellets Terrass. Här avnjöts kalventrecote, vårprimörer, champinjoner, dijonsenapssås och saltbakad potatis. Till det vin/starköl eller alkoholfritt. Confiterad rabarber & jordgubbar med vaniljcrème, maräng & rostad havre avslutade middagen och dansen till K Lundstroem Band började. Vi passade också på att gratulera vår hedersordförande – Kjell F Johansson – på hans kommande 80-årsdag. Vi vill tacka våra sponsorer, Heleneholms IF, Bouletoftahallen, Sjöbergs Åkeri, PRO Samorganisation Malmö. Våra samarbetspartners, Röda Korset, Malmö Fritidsförvaltning, K Lundstroem Band, Best Western Arena Hotel och Postens Idrottsförbund. Ett stort tack riktas också till våra funktionärer Bengt Carlsson. Vellinge, Ylva Jacobsson, Ulla Walles, Lennart Andersson, Bengt Carlsson, Malmö, Anders Lindqvist, Anita Rasmusson, Britt-Marie Larsson, Gunilla Bjärbo, Margareta Berglund, Gike/Martin Hansson, Marie-Louise Holmqvist, Gert Olsson, Marianne/Ronny Jönsson, Kjell F Johansson, Ann-Marie Tofft, Håkan Nilsson, Marie Breinholtz, Tina Nimmerfelt, Eva Krook, Helen Peller, Ingvar Hallgren, Magnus Gustafsson och Per-Åke Persson. Med er hjälp gjorde vi Postmilen med Bangolf till ett arrangemang vi kan vara stolta över. Visst fanns det ris – som vi tar till oss – men också mycket ros. Än en gång, ETT STORT TACK. Ett stort tack riktas också till alla eldsjälar i de kvarvarande sektionerna som jobbar hårt för att hålla verksamheten vid liv.

Den avgående Styrelsen tackar för sig och lämnar över till 2023 års styrelse.

Robert Dahlman Jonas Jacobsson Sandra Warnerbring

Gert-Ove Lindkvist Leif Nilsson Ulf Olsson

Cecilia Pålsson Lars Persson

Kapitas-Balansrakning-2022LADDA NER

Kapitas-Resultatrakning-2022LADDA NER

RevisionsberattelseLADDA NER