Medlemsskap

År 2021 är medlemsavgiften 150:-, avgiften sätter du in på PG 39683-8.  Aktivitetsavgiften är 200 kr per nationellt arrangemang.