Historien om Paradiset OSBY

Paradiset – skall det bli vårt. Ja, det var frågan den 19 juni 1956. Semesterhärligheten har en tomtareal om 2.780 kvm och vattenareal 1.640 kvm, vilket innebär fiske – och jakträtt. Till fastigheten hör också rätt till ålfiske i Helge å. Huset är c:a 6,5 x 4 m och uppfört i vattenspontat timmer under tegeltak, invändigt klätt med tretex. Vad kostar då detta ? 8.000 kr är svaret. Redan 1943 fanns planer på semesterhemsverksamhet, men den extra medlemsavgift som bedömdes behövas avskräckte. Styrelsen hade nu tänkt sig anordna ett lotteri, vars överskott skulle gå till semesterhemsverksamheten. Beslutet att köpa togs enhälligt. Ur Kamrattidningen Nr 1 B 1956 ” Därmed har klubbens verksamhet utökats med vad som man hoppas skall lända medlemmarna till mycken trevnad och vederkvickelse ”. För att lösa den ekonomiska frågan beslöts att anordna ett lotteri med en bil och fem mopeder som vinster. Drygt 330 lottförsäljare rekryterades och på knappt 2 månader såldes 15.600 lotter á 2 kr. I början av 1957 stod så Paradiset klart för uthyrning, priset för en vecka var 21 kr och per dag 3 kr. Saxat ur dåtidens hyresnormer ”Varubuss kommer varje onsdag kl. 10.00 till Lantbr Nilsson. Mjölk , ägg och potatis handlas lämpligast av Lantbr Nilsson som bor 2 km från stugan ”. Den första styrelsen för fritids- och semesterhemssektionen bestod av ordf. Yngve Skogh, sekr. Ragnar Lundell, kassör Gunnar Lundgren, adjungerad Karl-Erik Bergström och suppleant Harry Borgström. Läs första veckogästen Eber Dahlbäcks skildring av premiärveckan.

Den 20 maj 1957 kunde så Paradiset officiellt invigas av ordförande Eric Assarsson inför bl a överkontrollören på Malmö 1, Einar Nordqvist. I marknadsföringssyfte genomfördes Paradisrallyt Malmö – Osby. Första året var stugan uthyrd 21 veckor och 13 helger. Resultatet blev ett mindre underskott, varför priserna justerades något. 25 kr vecka och 8 kr/helg fr o m 1958. I maj 1959 stod en tillbyggnad klar innehållande ett stort vinterbonat rum och moderniserat kök. Återigen finansierades bygget med ett lotteri. Lottpengarna räckte tyvärr inte till målningsarbete, utan här fick herrarna Josef Josefsson/Yngve Skogh med benäget bistånd av fru Josefsson rycka in och visa vad de dög till. Sista söndagen i maj återinviges stugan i samband med Paradisrallyt, som hade ett sextiotal deltagare. Efter invigningen var stugan uthyrd nonstop t o m september, resten av året var helgerna eftertraktade. Under hösten installerades en oljekamin i nybyggnaden. Priset höjdes till 30 kr/vecka och 10 kr helg.1963 rotenonbehandlades närliggande ”Tostesjön ” och regnbågsforeller inplanterades. Under sextiotalet användes stugan som samlingspunkt vid orienteringstävlingar. På vintern spelades bandy/ishockey m m på sjön och skidturer arrangerades i terrängen. 1965 höjdes priserna till 35 kr/vecka, 15 kr fre-sön och 10 kr lör-sön. Under de första åren skänkte medlemmar diverse inventarier som saknades i stugan och ständiga förbättringar har gjorts med mindre anslag från Klubben. Hela inredningen förnyades, gasolanläggning tillkom och ett flertal båtar anskaffades. Genom anslag från PIF på 5.000 kr anskaffades 1966 badbrygga, byggdes ett ekonomihus, ny trätrappa tillkom och plåttak lades på stugan. Då drömde man också om att få elbelysning/uppvärmning. 1967 höjdes priserna till 50 kr/vecka, 15 kr fre-sön och 10 kr lör-sön. 1968 om-tillbyggdes och elektrifierades stugan till en kostnad om 25.000 kr. Ett 18 kvm stort vardagsrum med altan tillkom. Det gamla köket blev klädkammare och f d vardagsrummet blev ett nytt isolerat kök med kyl och elspis. Ekonomibyggnaden kompletterades med bastu. Postdirektör Reinholdson och byrådirektör Stavre skänkte en tavla respektive en pennningsumma som bekostade en klocka. Fr o m 1969 höjdes priset till 100 kr/vecka, lör-sön 30 kr och 15 kr/dag. 1988 fick vi så rinnande kallt/varmt vatten i stugan, tills nu hade man fått bära vatten från brunnen. Det som från början var kokvrå – sedermera klädkammre – gjordes om till toalett. Fr o m 1988 höjdes priset till 450 kr/vecka(lågsäsong) och 650 kr/vecka (högsäsong), veckoslut 200 kr, enstaka dagar 70 kr. 1993 lades ny takbeläggning. 2004 lades nytt golv i köket och ny spis installerades. Fr o m 2007 höjdes priset till 2.100 kr/vecka, veckoslut 700 kr.

Paradiset

Detta är bara en bråkdel av förbättrings-/underhållsåtgärder under de gångna 65 åren och tidigare/nuvarande Fritidshuskommitté har lagt/lägger mycket obetald tid på att hålla stugan i trim. Juridiskt är det Klubben som äger stugan, men klubben är ju medlemmarna och vi hoppas att ni tänker på detta när ni njuter av Paradiset.

Paradiset underhåll

Fritidshuskommittéen

Styrelsen Postens Kamratklubb.