Posttrampen/PM Bangolf

Läs mer https://www.postnordplus.com/aktuellt/pif_postmilen_2019/
Resultat https://www.marathon.se/racetimer?v=/sv/race/show/4465%3Flayout%3Dmarathon
Bilder http://postmilen.pifbilder.se/#!home
Lokala bildet https://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=4089

Läs mer https://www.postnordplus.com/aktuellt/pif_bangolf_2019/
Resultat https://www.postnordplus.com/globalassets/foreningar/pif/tavlingar/bangolf/dokument/pif_bangolf_2019_resultat.pdf
Bilder http://bangolf.pifbilder.se/#!home

I Historiskt perspektiv

Under I historiskt perspektiv  och under facebookgruppen ”Vänner som gillar Postens kamratklubb” kommer vi att publicera material från svunna tider ur vårt arkiv.

Har du text eller bilder som du vill dela med dig av så hör av dig till Jonas Jacobsson under jonas.jacobsson_2015@bredband.net eller Kontakta oss