Arrangemang

Den 21 juni arrangerades Midsommartian för spelare som deltar i seriespelet Pildammsparken. Tjugotvå spelsugna boulare hade mött upp i den vackra sommarkvällen.

Bild http://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=5925

Den 5 juni genomfördes vårt traditionella Grillspel för 20:e gången. 30 spelsugna medlemmar genomförde tävlingen i strålande väder i Pildammsparken. Bilder http://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=5831

Årsmötet avhölls per capsulam den 12 mars. På mötet omvaldes KF Johansson, Ann-Marie Tofft, Jonas Jacobsson och Per-Åke Persson som ordförande, respektive sekreterare, kassör och ledamot. Det ekonomiska resultatet försämrades med drygt 300 kr till +1.525.

Årets tävlingskalender: Startskottet inställt pga rådande omständigheter, Grillboule 5 juni, KM 18 september. Höstcupen ej planerad. Pildammsparken: Till årets seriespel har injudan gått ut, men beroende på pandemins utveckling är det osäkert när spelet startar. Slutspel för de fyra bästa lagen den 25 september, Midsommartian 28/6, Septembercupen 4-5 september med grundspel på lördagen och slutspel på söndagen, Sommartian måndag och/eller tisdag vecka 25-29, Halv Tio´s Huscup i mars är inställd, Halv Tio´s Trophy i början av oktober. Alla datum är preliminära. PM spelas i Söderhamn 28-29 augusti.