Bokning

Bokningskalendern är uppgraderad och kan nu hantera från/tillträde samma dag. DU MARKERAR FÖRSTA OCH SISTA DAG DU VILL BOKA, inget annat. Första dagen blir med automatik från kl. 16.00(tillträde), sista dagen blir med samma automatik till kl. 16.00(frånträde). Mellanliggande dagar blir helt bokade. Vid problem med bokning kontakta oss via http://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=473  eller direkt till undertecknad på 0760341933, mail jonas.jacobsson_2015@bredband.net.

Jonas Jacobsson, Webmaster

Läs om hyresnormer   http://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=236

Läs  om priser/info om stugan http://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=243

Eftersom vi inte längre skickar någon faktura vill vi påminna om punkt 5 hyresnormer: För sommaruthyrning skall halva hyresavgiften vara betald senast den 30 april, resterande hyresavgift skall vara betald senast 3 veckor innan tillträdesdagen. För resten av året gäller att hyresavgiften skall vara betald senast 3 veckor innan tillträdesdagen. Betalning görs till PGkonto 437062-3

 KLICKA PÅ ÖNSKADE DATUM

Kalendern laddas...
- Tillgänglig
05
- Bokad
05
- Reserverad
05
- Delvis bokad

Förnamn*:

Efternamn*:

Email*:

Telefon*:

Postadress*:

captcha

Teckenraden till höger lägger du in i fältet ovanför skickarutan