Boule

PÅMINNELSE !!

Du glömmer väl inte att anmäla dig till Klubbmästerskapet

INBJUDAN Klubbmästerskap 2022

Pildammsparken Lördagen den 24 september, samling 9.00 spelet börjar kl. 09.15. Spelform: Dubbel. Startavgift: 60 kronor/person sätter du in på pg 580706-0. För att delta krävs medlemskap i Postens Kamratklubb i Malmö. Du omfattas då av vår olycksfallsförsäkring. Medlemsavgiften för 2022 är 150 kr/person och insättes på Postens Kamratklubb i Malmö:s PG 39683-8 senast den 22 september. Ansökan om medlemskap gör du på vår hemsida Medlemsansökan. Du behöver också vara medlem i vår Boulesektion. Är du inte redan medlem sätter du in 75:- på PG 580706-0. Sista anmälningsdag den 22 september 2022. Förutom priser bjuder vi på en fralla. Kaffe eller annan dryck får du själv ta med. Vi hoppas på ett stort deltagande och ett vackert väder. Svar till: Jonas Jacobsson, Stråhällagatan 12, 212 30 Malmö, jonas.jacobsson_2015@bredband.net, 0760-341933