2017

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR POSTENS KAMRATKLUBB MALMÖ 2017

Ordförande                                    Robert Dahlman

Kassör                                              Jonas Jakobsson

Sekreterare                                    Jeanette Odén

V Ordförande                                Lars Persson

V Sekreterare                                Cecilia Pålsson

V Kassör/Valberedning            Margareta Berglund

Medlemsregister                         Cecilia Pålsson

Hemsida/facebooksida             Jonas Jacobsson

Ledamot                                           Lars Persson, Ulf Ohlsson

Suppleant                                        Gert-Ove Lindqvist, Casimir Carlsson

Revisorer                                         Anders Isaksson, Sven-Åke Larsson

Revisorssupp.                                Christina Nimmerfeldt

Valberedning                                 Leif Nilsson

”/styrelsen                                     Margareta Berglund

Årets Bollklassiker

K F Johansson, Ann-Marie Tofft, Petra Larsson, Magnus Sjöblom, Bengt Carlsson, Cecilia Pålsson, Anita Rasmusson, Kent Andersson, Per-Åke Persson, Jeanette Odén.

Årets Postklassiker

Lars Persson, Anders Lindqvist, Bengt Carlsson, Håkan Nilsson, Cecilia Pålsson och Margareta Berglund

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda möten inklusive konstituerande och årsmöte

Representantskapet

Årsmötet avhölls den 8 mars på Annebergsgården. I klubbens representantskap ingår, förutom styrelse o revisorer, en representant för varje sektion samt en representant  från  Fritidskommittén.

Representation

Klubben och dess sektioner tillhör följande organisationer Postens Idrottsförbund, Sveriges Riksidrottsförbund, Skånes Canastaförbund, Svenska Bridgeförbundet.

Medlemmar

Medlemsantalet var vid årets slut 854 betalande.

Arkiv

Fr o m 2017 finns vårt arkiv av foton m.m. på Malmö Muséer. All dokumentation finns på Malmö Stadsarkiv.

Ekonomi

Klubbens ekonomi redovisas längre bak i verksamhetsberättelsen. 

Verksamhetsberättelse för Boulesektionen 

Ordförande: Kjell F Johansson

Kassör:          Jonas Jacobsson

Sekreterare: Ann-Marie Tofft

Ledamöter:  Per-Åke Persson, Magnus Sjöblom

Styrelsen har haft 2 protokollförda möten samt årsmöte med 25 deltagare. Sektionen består av ca 55 betalande medlemmar.

Den 8 april drog vi igång med Startskottet  i Bulltofta boulhall. Vi blev 31 personer som tävlade där. I herrklassen vann Lars Ekdahl före Bengt Hansson och Tommy Ljungkvist. I damklassen så vann Ann-Marie Tofft före Petra Larsson och Helen Peller.

Den 10 juni var det dags för Grillspelet med 27 deltagare. Där vann Ann-Marie Tofft/Ylva Jacobsson i en hård final mot Thomas Johansson/Tommy Andersson.

Årets Postmästerskap gick i Linköping den 16-17 september. Vi var 32 stycken som åkte tåg upp. Det blev framgångsrikt för Malmöspelarna, vi hade 7 lag i A-slutspel och 5 lag i B-slutspel. Efter många tuffa matcher på väldigt tuffa banor så stod återigen Magnus Johansson och Anders Östensson som slutsegrare i grupp A. I grupp B vann Kent Andersson och Per-Åke Persson, och i 1-dagarsspelet stod Jonas Jacobsson/Anna Bergkvist som slutsegrare.  Mycket fina insatser från alla Malmöspelarna.

Vi hade 12 lag i Boulens utomhusserie som spelades under vår/höst. Där fick våra lag flera  framskjutna placeringar i de olika serierna.

Vi avslutade utomhusspelet den 9 september med KM. Det kom 16 lag till start. Det blev en blöt tillställning med regn mest hela tiden. Finalen blev en seg historia som slutade 13 mot 12, och klubbmästare blev vårt i särklass äldst spelande lag, Karl-Erik Lindh och Åke Cederholm. Dessa två har spelat ihop så länge Boule har funnits i Postens Kamratklubb.

De slog Roland Krook/Håkan Johnsson, på tredje plats kom Per Svensson/Anders Hansson.

Säsongen avslutades i Bulltofta boulehall med Höstcupen, vi var 26 deltagare som spelade.

I damklassen vann Eva Krook före Ylva Jacobsson, och i herrklassen segrade Ivan Balic före Alex Pernat och Bo Nettelhed.

Vi i styrelsen vill tacka alla för en väl genomförd säsong och ser med tillförsikt fram 2018.

Kjell F Johansson, Ordförande     Jonas Jacobsson Kassör       Ann-Marie Tofft   Sekreterare

Per-Åke Persson   Ledamot        Magnus Sjöblom   Ledamot

Verksamhetsberättelse för Bridgesektionen

Styrelse     Ordf. Torsten Persson  Vice ordf. Lennart Persson                                                                                                                      Kassör Ulla Wahlberg  Sekr. Inga Ståhlroos

Medlemmar

Antalet aktiva medlemmar under året har varierat runt 28 st. Några har försvunnit och några har tillkommit. Vi är glada om vi kan hålla oss runt det antalet eftersom det är svårt att värva nya. Det finns i stort sett inga gamla postare kvar och där kommer inga nya.

Möten

Styrelsen har avhållit 2 protokollförd möten. Dessutom har det avhållits ett årsmöte där de styrelsemedlemmar som i tur för omval gavs fortsatt förtroende.

Tävlingsverksamhet

Årets tävlingsverksamhet har bestått av 31 tisdagskvällar med bridge. Våravslutningen hade vi förlagt till Boklunden där vi tillbringade en heldag med spel mat och dryck. Höstavslutningen hölls i vår vanliga spellokal. Klubbmästare blev i år återigen inga och Anders Ståhlroos, för vilken gång i ordningen går snart inte att räkna längre.

Extra årsmöte

Tisdagen den 17 oktober hölls ett extra årsmöte där det beslöts att bridgesektionen inom Postens Kamratklubb skulle upphöra med sin verksamhet fr o m utgången av år 2017. Det finns endast tre st gamla postare kvar och vi utnyttjar inte heller längre sedan några år Postens Kamratklubbs lokaler, så det finns tyvärr inte längre någon samhörighet.

För styrelsen

Torsten Persson

Verksamhetsberättelse för Canastasektionen

Sektionen har under 2017 haft 2 möten varav 1 årsmöte. Vi har varit 36 ordinarie spelare under  vårsäsongen, och under hösten var vi 32 spelare. På vårt årsmöte valdes Robin Engfeldt som ny ordförande för klubben och vi tackar Michael Mikkelsen för denna tid. Under våren spelade vi 1 dubbelserie och 1 påskserie och under hösten 1 dubbelserie och 1 julserie. Vi åkte till Sassnitz den 2 april samt den 29 oktober med Canastaspel ombord och 10 December hade vi Julbord i lokalen med julklappsutdelning.

Styrelsen tackar alla medlemmar för verksamhetsåret 2017

Malmö 2018-01-08

Ordförande: Robin Engfeldt  Kassör:  Christer Persson Sekreterare: Hans Engfeldt

Verksamhetsberättelse för Fotosektionen 

 Den 16 januari startade säsongen med planering för de aktiviteter som skulle bedrivas under året. 15 träffar gjordes under första halvan av året, där vi gick igenom bl.a test av våran projektor för att kolla användbarheten av den samma. Sedan skannade vi in påsiktbilder för att förvara i sektionens dator. Diskuterades också sk. RAW-filers egenskaper i förhållande till JPEG bildfiler. Lite instruktioner om hur man överför bildfiler från hårddisk till ett USB minne. Den 27 februari blev det årsmöte, där styrelsen omvaldes, med undantag, att till ny materialförvaltare valdes Tommy Larsson. Nu var vi framme i mars, månad där vi gick igenom Dia-bilder för inskanning i klubbens dator. Öppet hus hade vi 13. mars där medlemmarna kunde komma med vilka som helst idéer eller bilder för visning.Sedan fortsatte vi med fördjupning i RAW filers egenskaper. Sedan under samma månad gick vi igenom kamerafunktioner. Den 27. Mars blev det ett besök hos SVT Malmö, därcvi fick titta på lokalerna och en guidad tur med beskrivning om aktiviteterna hos SVT. Ganska intressant. April började med filmhantering, hur man med relativt enkla medel kunde få fram en film ihopsatt av flera mindre filmsekvenser tagna med våra kameror. 10 april var ”öppet” där vi gick igenom ämnen tidigare valda för fotografering, t.ex. ett fast ämne (Glas) samt ett fritt ämne. (5 av varje). Den 24 april var meningen att ha en liten utflykt, men vädret tillät inte det,s å det blev öppet hus i klubblokalen. Den 8 maj blev det en liten utflykt i Limhamn samt en avslutning på vårsäsongen men en liten middag hos Limhamns fiskrökeri. Höstsäsongen startade sedan den 11. September med genomgång av kommande aktiviteter. Vi fick en ny medlem till klubben, Kjell Malmquist, vilken är ett välkommet tillskott till klubben. Sedan var det dags för genomgång av kamerans olika funktioner. Den 25 sept. blev det redovisning av bilder tagna vid våravslutningen. Ytterligare inskanning av klubbilder för förvaring på hårddisken. Utforskning av RAW bildformat jämfört med JPEG format. 16 okt. hade vi utflykt till Pildammsparken i hopp om att få bra höstbilder. 23 okt. blev det lite bildbehandling med  ”Premier Elements”.  30 Okt. visning av höstbilderna. 6 Nov. gick vi igenom olika fototips, eftersom en del nymodigheter har skett i kameravärlden. 13 Nov. Blev det visning av ”Knasiga bilder” där vi tidigare kommit överens om att leka lite med motiven. 20 November fick vi besök av Kerstin Bengtsson, som skulle visa bildreportage ifrån en riktig Bilkyrkogård. Tyvärr gick det i stöpet eftersom Fotoklubben inte hade tillgång till det program som hennes reportage var framställt i (Power Point), så hon kommer igen med bilderna i vanligt JPEG format någon gång i början av 2018. I stället blev det fritt fram för vem som hade något att framföra. 27 Nov. Visades bilder ifrån Onsala, Gottskär och Fjärås Bräcka, ett intressant område i Kungsbackatrakterna. Den 4. December blev det avslutning på årets aktiviteter, med ett litet julbord som medlemmarna njöt av på kvällen.

Leif Germundsson     Pétur Jonsson     Ann-Mari Tofft

Verksamhetsberättelse för Fritidshuskommittén.                                                                                          Fritidshuskommittén har under året bestått av följande medlemmar: 

Ordförande Jan Gredvall  Kassör Kent Andersson Sekreterare Kennet Persson                               Ledamot Camilla Andersson  Ledamot Krister Persson Hedersledamot Sven Andersson

Det har avhållits 5 protokollförda möten under året. Arbetsveckorna under året har varit våren vecka 13 och hösten vecka 41. På årsmötet med Fiskevårdsföreningen den 8 mars deltog Kent och Mats. På årsmötet med Vägsamfälligheten i Osby den 9 mars medverkade Kent och Mats. På årsmötet med PKK den 15 mars deltog Kent och Jan.  Osbystugan (Paradiset) har varit uthyrd 13 veckor, 27 veckoslut och 24 strödagar. 

Under vårarbetet (vecka 13) blev  bl.a. detta gjort:Bryggan, båtarna och bojarna lades i sjön. Nya kättingar och förtöjningsfjädrar monterade. Ny taklampa monterad i sovrummet. 2 st sängarna nerslipade och målade + fick nya sängbottnar. Ny sensorslampa monterad i stolpen. Pumpen till sjunkbrunnen vid duschen lagad. Skiftat till sommar täcken m.m.

Under höstarbetet (vecka 41) blev  bl.a. detta gjort:Halkskydd monterat på altantrapporna.  Bryggan, båtarna och bojarna togs upp Sågade upp och satte en lucka till vinden på gaveln på uthuset. Kollade upp vattenläckan på uthus taket. Satte upp en ny fläkt på wc. Monterade upp en ny belysning på uthusgaveln. Nya brandvarnare + bytat batterier i de andra. Sytt nya sängöverkast. Fönsterputsning och städning av stuga och uthus. Alla gardiner utbytta (för tvättning). 23 november körde Kent upp och bytade elementet på wc. Hade slutat fungera.  

För Fritidshuskommittén

Kent Andersson

Verksamhetsberättelse från Golfsektionen

Ännu ett år har gått och antal deltagare minskar, totalt 66 st. fördelat på 7 st. tävlingar.(inkl. SM och sommarcupen). Medlemsantalet 32 st. Detta också en minskning.

Styrelsen har under året bestått av  Lars-Göran Nipe, ordförande, Eva Ahlberg, sekreterare, Leif Nilsson, kassör, Lars Pettersson, tävlingsledare.

Ett golfår där inte så många tävlingar arrangerats p.g.a. lågt deltagande men de som spelats varit trevliga med många värdiga vinnare.

Premiär den 29 april på Beddinge GK med Roland Söderlund som segrare. 12 st startande. Nästa tävling var vår återkommande Richards tankard o Lilians kanna. Som sig brukligt spelades denna på Eslövs GK och segrade i RT gjorde Peter Mastborn och i Lilians kanna segrade Jeannette Sjölin. Grattis. Poängbogey tävling  med 9 st deltagare den 8 juni på Malmö/Burlöv. Vann A-klassen på 35 p gjorde Peter Mastborn  o B.klassen Martin Svensson på 28 poäng. Den 28 juni blev det midsommargolf på Sofiedal med 14 st deltagare. Därefter ar det augustislaget den 12 augusti med 9 st anmälda och segrade i A-klassen Patrik Olsson 31 poäng. B-klassen- Leif Nilsson 26 poäng. Scrambletävlingen den 26 aug. Inställd för lågt deltagande, tråkigt. SM avgjordes i Halmstad med 10 st från Malmö som deltog. En del fina resultat med pallplacering i Damklassen av Catharina Persson. Grattis till alla som representerade Malmö på ett föredömligt sätt. KM avgjordes på Malmö/Burlövs GK med endast 3 st deltagare ingen från damklassen. Segrade gjorde Anders Persson ohotad. Säsongens sista två tävlingar fick också tyvärr ställas in på för lågt deltagande.

Styrelsen gratulerar alla våra segrare och hoppas på att en ny styrelse kan få fart på sektionen. På återseende nästa säsong.( hoppas vi)

För golfsektionen

Leif Nilsson

Verksamhetsberättelse för Gubbtolvan

Sektionen har under året spelat kort varje vecka på onsdagar. 15-20 personer har deltagit – varje vecka med undantag för sommarmånaderna – då deltagarantalet varit något färre. 13 december  avslutade vi spelåret med sedvanlig jullandgång.

Verksamhetsberättelse för Skytteklubben

Styrelsen för Postens skytteklubb får härmed avge följande berättelse över verksamheten år 2017.

Styrelse

Frank Lundgren                   Ordförande

Mats Nyström                       Kassör & sekreterare

Stojan Jekic                             Vice Ordförande

Casimir Karlsson                   Suppleant

Revisorer

Kjell Stridh och Stefan Andersson 

Valberedning

Ingen valberedning utsedd

Årsmöte & Styrelsesammanträden

Styrelsen har hållit Årsmöte och 5 st. styrelsemöten under 2017.

Statistik, Föreningens interna tävlingar

Vi har haft 20 öppna skjutdagar i år på Pistol, Luftgevär och Luftpistol. Utöver detta har det även tränats enskilt.

Krut och luftvapenskytte

Det är med stor besvikelse som vi under verksamhetsåret fick beskedet att Terminalledningen i Malmö beslutat att avveckla allt skytte på Borrgatan. Detta beslut trädde i kraft den 1/6, och innebär att vi har behövt se oss om alternativa lokaliteter för vår verksamhet. Detta innebär också att det inte längre är lika enkelt att få med sig postisar till vår verksamhet eftersom det alltid innebär en transport för att kunna skjuta. Tills vidare huserar vi på Lommabanan med krutskytte och luftskytte. Och i vissa fall även på Harakärrsgården i Åkarp med luftskytte. Detta innebär högre kostnader då det numera utgår avgifter för skyttet.

Sammanfattning

Vår förhoppning är att vi under kommande verksamhetsår skall aktivera fler i föreningen. Vi bedömer att alla våra vapen, förutom sportpistolen, är i gott skick. Vi har dock haft turen att få tag i kritiska delar till denna och tack vare detta är livstiden förlängd.
Under året har de aktiva skjutit 4000 skott med .22LR, luftpistol 6000 och luftgevär 500.

Avslutning

Vi riktar ett tack till Postens Kamratklubbs styrelse samt till Lomma Skytteförening och Åkarps Sportskyttar för gott samarbete.

Till sist är det stödet från alla aktiva och passiva som klubben är beroende av och där vi alla kan hjälpas åt så att bli fler aktiva, för det är förutsättningen för klubbens fortlevnad.

In Memorian

Under verksamhetsåret nåddes vi av beskedet att Stojan Jekic gått bort efter en tids sjukdom. Stojan blev medlem i skytteklubben 2007, och har under dessa år inte bara visat stort intresse för skyttesporten, utan även varit en god vän och en engagerad styrelsemedlem. Stojan blev 63 år gammal.

Styrelsen tackar för det gångna året:

Bunkeflostrand 2018-01-22

Frank Lundgren                                                                 Mats Nyström

Stojan Jekic                                                                     Casimir Karlsson

Verksamhetsberättelse för Seniorerna

Styrelsen har utgjorts av Ordf. Lars Agnfelt, Sekr Per-Åke Persson, Kassör Jan Holmgren. Ledamöter Solveig Fagerstrand, Sven Gyllander. Suppleanter Sven-Erik Svensson, Bo Liljeqvist. Revisorer Leif Germundsson, Magnus Alvgrim. Revisorssuppleant Gert-Ove Lindqvist. Antal medlemmar per 31 december 2017 104. Antal aktiviteter under året 9. Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden + årsmöte.

Som vanligt startade året för Seniorerna när AU dvs ordförande, sekreterare och kassör träffades för att lägga riktlinjerna för vårens träffar. Årsmötet avhölls på Söderkullatorget den 20/2.  Som vanligt bjöd vi på semlor till kaffet och Ann-Marie Tofft visade bilder från bussresan 2016. Måndagen den 20/3 fick vi besök av Thomas Rosendal som berättade om sin far ”Fader Gunnar” och det var en trevlig prick som mycket roligt och intressant beskrev Lasse Holmqvists gamle kollega och profil från Osby. 28/3 besökte vi Teater Augusten som gav ”Ett glatt humör säger mer än ……. ”.  Det var som vanligt amatörteater med bra humoristisk revy, sång och musik. Det visade sig vara sista året, man lägger ner pga att skådespelarna börjar bli till åren komna. 24/4 Södekulla, besök av Stellan Nilsson. En trubadur från Trelleborg som sjöng och spelade trevligt för oss, mycket trevligt t o m. Onsdagen den 10/5 åkte vi tillsammans med PRO Vellinge på Bussutfärd. Vi åkte från Operan och Jacques Schultze höll i programmet ”Skånska mord och Räliga Historier ”. Turen gick till Lund, Hurva och Veberöd, tyvärr var det regnigt varför en hel del av föredraget föregicks i bussen.  Lunch serverades på Hurva Gästis och eftermiddagskaffe i Vismarlöv. Jacques har talets gåva och hans berättelser får nackhåren att resa sig. Mycket trevlig utfärd med god mat och fika, så ingen i bussen var nog missbelåten. Under våren hade även Seniorerna centralt årsmöte på Birka Cruises  till Åland 25-26/4. Lars Agnfelt, Jan Holmgren samt Manfred Magnusson från Seniorerna Södra Skåne deltog. Jan Holmgren blev klubbad som ordinarie valberedare tillsammans med Bertil Larsson(avg ordf.). Han kommer ursprungligen från Lomma så det är två skånepågar som delar på uppdraget. Höstens AU-möte avhölls 30/8, Jan, Lars och Per-Åke lade upp höstens program. 18/9 samlades styrelsen för att skicka ut höstens program. 9/10 Söderkulla, ny trevlig bekantskap Glenn Patrik Nilsson underhöll med musik och sång. Tillika var han mycket rolig med lustiga historier och muntrationer. Honom kan vi engagera fler gånger liksom Stellan i våras. Torsdagen den 12/10 var vi 30 st som gjorde ett mycket intressant besök på Brandkåren, Drottninggatan. Vi fick se nuvarande bilar, bl a en sprutbil som levererar 16.000 liter vatten i minuten, främst för skogsbränder. Det finns två sådana i hela världen, den andra i New York. Dessutom fick vi se deras museum vilket var trevligt och efteråt serverades kaffe. 27/11 fick vi besök på Söderkulla av Erik Ullerud som visade bilder och berättade om Baltiska utställningen 1914. Skam att inte fler kom till detta minnesprogram som var mycket upplysande, och verkligen trevligt av en kunnig och insatt person. 19 medlemmar är för litet, är det inte intressant att höra om dåtidens Malmö och utvecklingen av vår idag faktiskt rätt stora stad? Vi är idag 330.000 mot c:a 100.000 1914. Måndagen den 11/12 intogs så Julmiddag på Anneberg. 36 medlemmar hade mött upp, en ökning med 7 jämfört med 2016. Det var laxrullader till förrätt, baconlindad kycklingfilé med purjopotatis, sås och tillbehör. Efter middagen bjöds det på kaffe och kladdkaka. Före middagen serverades glögg och pepparkakor. Underhöll gjorde Benny Cronham, en mycket uppskattad speleman. Styrelsegubbarna Lars och Jan tackade alla inklusive Benny och önskade alla God Jul och Gott Nytt År samt uttryckte en förhoppning om att ses 2018.

SLUTORD  

Vi är nu inne på vårt 83:e verksamhetsår , visserligen i mindre omfattning, men med tanke på Postens utveckling – eller avveckling – så är det ganska fantastiskt att vi finns kvar. Vi kämpar vidare med den verksamhet som vi har och det som fortfarande finns inom Posten Idrottsförbunds verksamhet. Vår lokal på Lodgatan är bra men måste avvecklas. Nytt kontrakt på lokal är skrivet och blir på Ystadsvägen 23B från och med 2018-05-01.  Ett stort tack till alla eldsjälar i de kvarvarande sektionerna som jobbar hårt för att hålla verksamheten vid liv.

Den avgående Styrelsen tackar för sig och lämnar över till 2018 års styrelse.

Robert Dahlman                             Jeanette Odén                         Casimir Karlsson      

Gert-Ove Lindkvist                       Cecilia Pålsson                       Lars Persson

Ulf Ohlsson                                          Margareta Berglund            Jonas Jacobsson

Resultatrapport_dec                              Balansrapport_dec