2017

Klubben hade årsmöte 170315 på Annebergsgården

Åke Cederholm presiderade som mötesordförande med den äran. Lite Förändringar i styrelsen, Ulf Ohlsson omvaldes men nu som ledamot och Gert-Ove Lindqvist omvaldes men nu som suppleant. Casimir Karlsson nyvaldes som suppleant. Christina Nimmerfelt nyvaldes som revisorssuppleant. Kjell F Johansson lämnade styrelsen efter 40 år och utnämndes till hedersordförande.
Budget och sektionernas anslag fastställdes. En motion hade inkommit från Fritishuskommittén: styrelsen fick i uppdrag att utse en vice webmaster. Catharina Persson premierades för sin insats i GolfPM. Fritidshuskommitténs förslag till ny prisnivå avseende Osbystugan godkändes. I övrigt berättade Jonas Jacobsson om rådande ekonomiska förutsättningar, vi kommer bl a under det närmaste året arbeta för att lösa lokalsituationen. Lokalkostnaden står för en alldeles för stor del av vår budget.

Efter mötet avnjöts fläsknoisette Nobis, stekt potatis, kaffe och kaka.