Arrangemang

Årsmötet avhölls den 22 februari på Sea Restaurant & Pub Limhamn. 22 medlemmar deltog. I styrelsen omvaldes KF Johansson, Ann-Marie Tofft, Jonas Jacobsson och Per-Åke Persson som ordförande, respektive sekreterare, kassör och ledamot. Det ekonomiska resultatet förbättrades med drygt 2.300 kr. Till största delen beror detta på lägre övriga utgifter(utkastringar/poängtavlor införskaffades 2018) och en formidabel utveckling av caféverksamheten i Pildammsparken som drivs med den äran av Halv Tio-gänget.

Årets tävlingskalender: Startskottet 4 april(inställd), Grillboule 6 juni, KM 26 september och Höstcupen, datum ej fastställd. Årets seriespel i Pildammsparken startar 30-31 mars, framflyttad start

PM spelas i Söderhamn 29-30 augusti.