Bokning

Eftersom vi inte längre skickar någon faktura vill vi påminna om punkt 5 hyresnormer: För sommaruthyrning skall halva hyresavgiften vara betald senast den 31 maj, resterande hyresavgift skall vara betald senast 3 veckor innan tillträdesdagen. För resten av året gäller att hyresavgiften skall vara betald senast 3 veckor innan tillträdesdagen. Betalning görs till PGkonto 437062-3

 KLICKA PÅ ÖNSKADE DATUM

Kalendern laddas...
- Tillgänglig
 
- Bokad
 
- Reserverad
captcha

Teckenraden till höger lägger du in i fältet ovanför skickarutan