Medlemsskap

År 2020 är medlemsavgiften 150:-, avgiften sätter du in på PG 39683-8. Vi permanentar också den under 2019 införda aktivitetsavgiften om 200 kr per nationellt arrangemang.