Postmilen på hemmaplan

Den 6 maj genomförde 18 medlemmar Postmilen på hemmaplan vid Torups motionsanläggning.  Det gällde att gå/springa, 5 eller 10 km. Deltog gjorde Margareta Berglund, Marie-Louise Holmqvist, Christina Nimmerfelt, Marie Breinholtz, Gert Olsson, Sandra Warnerbring, Cecilcia Pålsson, Ulla Walles, Anita Rasmusson, Helen Möller, Ylva /Jonas Jacobsson, Marianne/Ronny Jönsson, Lars Persson, Anders Lindqvist, Bengt Carlsson och Ulf Ohlsson. Pga Coronapandemin har inte alla gått samtidigt och inte heller på samma plats.