Boule

Seriespel i Pildammsparken

Förhoppningen är att kunna starta spel i någon form, men när och i vilken omfattning får tiden utvisa. Anmälningstiden förlängs – till att börja med – till 18juni. Så glöm inte att anmäla er, men det är ingen brådska. Påminner er kontinuerligt.
Om säsongen helt brinner inne får vi ta diskussionen om betalda avgifter senare.

Boule

INBJUDAN seriespel Pildammsparken

Spelplats : Pildammsparken(hörnet av Roskildevägen/Carl Gustafs väg)

Spelstart: Kl. 18.00

Speldagar: Uppskjutet tills vidare

Anm.avgift: 350 kr/lag(extern), 50 kr/lag(intern) insättes på Postens Kamratklubb i Malmös Boulesektions PG 580706-0 senast den 18 juni

För att delta i vår verksamhet krävs medlemskap i Postens Kamratklubb i Malmö. Du omfattas då av vår olycksfallsförsäkring. Medlemsavgiften för 2020 är 150 kr/person och insättes på Postens Kamratklubb i Malmö:s PG 39683-8 senast den 18 juni. Ansökan om medlemskap gör du vår hemsida Medlemsansökan

Anmälan: Fyll i bifogad anmälningsblankett och skicka till Jonas Jacobsson, Stråhällagatan  12  212 30  Malmö eller till  jonas.jacobsson_2015@bredband.net senast 18 juni.

Upplysningar lämnas av : Jonas Jacobsson 0760-341933.

VÄLKOMNA