In Memoriam

Karl Erik Lind

Kamratklubbens allt i allo Kalle, har lämnat oss. Han var klubbens kanslist och trogne medarbetare under många år. Det var på den tiden klubben var stor med ett 25-tal sektioner – i full verksamhet – och drygt 2500 medlemmar. Kalle skötte vårt kansli på heltid, och var behjälplig med allt. Han var även med och byggde upp vårt arkiv. Fritidslokalen på Malmö Ö var hans andra hem.

Han fanns alltid med vid olika arrangemang som anordnades av sektionerna, exempelvis PM, Posttrampen m m. Han var en av drivkrafterna bakom klubbens boulesektion och att PM i Boule 1989 introducerades på prov i Malmö.

Han var också med och organiserade våra friluftsdagar, som var välbesökta på den tiden. Inte medlemslotteriet att förglömma.

Han var aktiv i huvudstyrelsen 1977-98 därav 16 år som sekreterare, i fritidshuskommittén 1980-84 samt i friidrottssektionen 1977-85. Trots att vi var över 2500 medlemmar så hade Kalle dem på sina fem fingrar.

Kalle arbetade under 20-talet år som fritidsassistent, med huvuduppgift att bistå Kamratklubben, och dess sektioner. Kalle gav bl a nyanställda information om Postens olika fritidsorganisationer.

Kalle blev 81 år