Boule

Preliminär agenda 2021

Årsmöte 26/2. Ny lokal då Sea & Pub Restaurant stänger kl 20.00 pga rådande omständigheter.

Fn planeras ingen inomhustävling i Bouletoftahallen pga rådande omständigheter.

Grillspelet 5/6.

PM Söderhamn, 28 – 29 augusti.

Klubbmästerskap 18/9

Posttrampen/PM Bangolf

Läs mer https://www.postnordplus.com/aktuellt/pif_postmilen_2019/
Resultat https://www.marathon.se/racetimer?v=/sv/race/show/4465%3Flayout%3Dmarathon
Bilder http://postmilen.pifbilder.se/#!home
Lokala bildet http://postenskamratklubbmalmo.se/?page_id=4089

Läs mer https://www.postnordplus.com/aktuellt/pif_bangolf_2019/
Resultat https://www.postnordplus.com/globalassets/foreningar/pif/tavlingar/bangolf/dokument/pif_bangolf_2019_resultat.pdf
Bilder http://bangolf.pifbilder.se/#!home